Eigen inspanning

De Boeddha is als een goede gids die de beste weg wijst. Maar als de goede raad van de gids niet wordt opgevolgd, dan ligt het niet aan de gids wanneer de reiziger niet op de plaats van bestemming aankomt.

Monniken, wat betreft elke vorm van deugdzaamheid, moeten jullie steeds jezelf bevrijden van laksheid, zoals je zou vluchten voor een akelige rover. Het onderricht, dat de Heer van Onbegrensd Mededogen heeft gegeven voor jullie welzijn, is nu beëindigd. Het is jullie eigen taak, ijverig te streven om deze Leer te beoefenen. Of je nu leeft in de bergen of op de grote vlakte, of je nu vertoeft onder een boom of in je eigen afzonderlijke verblijfplaatsen; houdt de Leer die je hebt ontvangen altijd in gedachten, en laat er niets van verloren gaan.

Jullie moeten steeds jezelf aansporen om de Leer met ijver te beoefenen, zodat je niet sterft na een heel leven te hebben verspild, en daar later spijt van krijgt. Ik ben als een goede arts die, nadat hij naar aanleiding van een klacht een diagnose heeft gesteld, een medicijn voorschrijft. Maar het hangt niet af van de arts, of dat medicijn ingenomen wordt of niet. Zo ben ik als een goede gids die de beste weg wijst. Maar als degene die de weg vroeg, niet de route neemt die hij vernomen heeft, dan is dat niet de fout van de gids.

Document info
RegID gT39YWunPFSrxwy
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:20:01
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen