De gouden stupa van Boeddha Kassapa

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Eerbied aan hen die eerbied verdienen

195. Wie eerbied betuigt aan hen die eerbiedwaardig zijn, namelijk de Boeddha's en hun discipelen die dieper kijken dan de gewone mens, die voorbij verdriet en weeklagen zijn (...),

pujarahe pujayato Buddhe yadi va savake papañca samatikhante tinna sokapariddave

Hij die de waardigen herkent — de Boeddha en zijn discipelen — die al het leed hebben achtergelaten (...)

Zij die voorbij het associatieve waarnemen zijn (de normale manier van het waarnemen van de wereld, d.w.z. door verbinding van bewustzijnsinhouden en verwante voorstellingen gevormd, daarop berustend oftewel berustend op een 'zelfbewustzijn' zoals ik dat vaak noem), zijn die voorbij verdriet en weeklagen zijn. Zij verdienen eerbiedbetuiging, namelijk de Boeddha en zijn discipelen.

Eerbiedbetuiging levert ongelimiteerd verdiensten op

196. (...) als iemand aan hen eerbied betuigt die onverstoorbaar zijn en (hijzelf) vrij van angst is, dan kunnen van hem zijn verdiensten niet gemeten worden.

te tadise pujayato nibutte akutobhaye na sakka puññam sankhatum im' ettam'iti kena ci

(...) hij die hen vereert die kalm zijn en zelf zonder vrees is; zijn verdiensten zijn niet te meten.

Iemand die hen eerbied betuigt die onverstoorbaar zijn terwijl hijzelf vrij van angst is, van hem zijn de verdiensten niet te meten. Dat hijzelf vrij van angst is, verwijst naar het feit dat veel mensen eerbied betuigen omdat ze dat uit angst doen (om veiligheid of geluk 'af te kopen'). Maar met die intentie is dat niet de ware eerbiedbetuiging. Eerbiedbetuiging kan het best gepaard gaan met waar begrip zodat die mensen worden herkent die eerbiedwaardig zijn.

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp195-196
Bijgewerkt 31 maart 2021 13:01:00
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen