De eerwaarde Meghiya

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

De wijze persoon maakt zijn geest recht

033. De geagiteerde en wankelende geest is moeilijk te beteugelen, moeilijk te bedwingen. Maar iemand met wijsheid maakt hem recht zoals een pijlmaker een pijl recht maakt.

phandanam capalam cittam durakkham dunnivarayam ujum karoti medhavi usukaro'va tejanam

Zoals de pijlenmaker dat doet met zijn pijlen, zo maakt de wijze zijn wispelturige geest recht.

In de Dhammapada zijn er verscheidene verwijzingen naar het vakmanschap van de pijlenmaker. Blijkbaar heeft de Boeddha het proces bekeken waarmee de pijlenmaker van een gewone stok een effectieve pijl maakt. Het disciplineren van de geest wordt gezien als een gelijkend proces. In dit vers zegt de Boeddha dat de wijze persoon, de wankelende geest recht en evenwichtig maakt, net zoals een pijlenmaker zijn pijlen recht maakt.

De verzetbiedende geest

034. Zoals een vis die uit zijn waterrijke verblijf gehaald is en op het land geworpen is, net zo spartelt deze geest wanneer Mara's koninkrijk verlaten wordt.

varijo'va thale khitto okamokata ubbhato pariphandat'idam cittam maradheyyam pahatave

Zoals een vis die uit zijn waterrijke omgeving gehaald is en op het land geworpen is, zo spartelt ook de geest wanneer het koninkrijk van Mara verlaten wordt.

Wanneer inspanning verricht wordt om het koninkrijk van Mara de kwade te verlaten, begint de geest te spartelen en verzet te bieden, zoals een vis die uit het water gehaald is en op het droge geworpen is.

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp033-034
Bijgewerkt 24 december 2023 11:52:31
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen