De Boeddha — Vriendelijkheid en mededogen

Vriendelijkheid en mededogen vormen de ruggengraat van het boeddhisme.

Vriendelijkheid en mededogen

Er is geen enkele gebeurtenis waarin de Boeddha ook maar enige onvriendelijkheid naar iemand getoond heeft. Zelfs ten opzichte van zijn tegenhangers en ergste vijanden toonde de Boeddha geen enkele onvriendelijkheid. Er waren er enkele met voorbarige geesten die zich tegen de Boeddha keerden en hem probeerden te vermoorden; toch behandelde de Boeddha hen niet als vijanden. Nooit kwam er een boos woord over zijn lippen en als mensen boos op hém waren, dan glimlachte hij. Eens zei hij: "Zoals een olifant op het strijdveld de pijlen verdraagt die in hem geschoten zijn, zo ook zal ik beledigende woorden en de onvriendelijke houding van anderen geduldig verdragen."

Uit de Dhammapada.

320. Veel mensen zijn van slecht gedrag, maar ik zal hun beledigende woorden die de fatsoensnormen ver overschrijden, verdragen zoals een olifant op het strijdveld de pijlen verdraagt die van een boog zijn afgeschoten.

aham nago'va sangame capato patitam saram ativakyam titikkhissam dussilo hi bahujjano

Zoals een olifant in de strijd de pijlen verdraagt, zo zal ik beledigende woorden verdragen die de fatsoensnormen ver overschrijden.

In de jaarboeken der geschiedenis, staat geen enkele man beschreven die zich zo gewijd heeft aan het welzijn van alle levende wezens als de Boeddha. Vanaf het moment van zijn verlichting tot aan het einde van zijn leven, streefde hij onvermoeibaar om de menswaardigheid te verhogen. Hij sliep slechts twee uur per dag.

Ofschoon er zesentwintig eeuwen verstreken zijn sinds het sterven van deze grote leraar, bestaat zijn Leer van liefde en wijsheid nog steeds in haar volle zuiverheid. Deze boodschap heeft nog steeds een beslissende invloed op de bestemming van de mensheid. Hij was de meest meedogende die deze wereld verlichtte met zijn liefdevolle vriendelijkheid.

Zie ook

Document info
RegID xzuBJBc6M4zw6c4
Bijgewerkt 3 juli 2021 10:50:47
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen