De Boeddha — De tegenstand die de Boeddha ondervond

Mensen met goede kwaliteiten ondervinden tegenstand door mensen met verkeerde kwaliteiten.

Ondanks dat hij absoluut zuiver was in zijn motieven en volstrekt onbaatzuchtig in zijn dienstverlening aan de mensheid, stootte de Boeddha toch op een sterke tegenstand. Hij werd als geen enkele andere religieuze leraar meerdere malen bekritiseerd, ronduit uitgescholden, beledigd en meedogenloos aangevallen.

Toen hij na zijn verlichting zijn familie opzocht in Kapilavatthu, stelde zijn oom een hond op hem. Maar de van oorsprong agressieve hond kwam al snel tot bedaren vanwege de liefdevolle vriendelijke uitstraling van de Boeddha.

Zijn belangrijkste tegenstanders waren leraren van rivaliserende sekten en volgelingen van ketterse scholen wiens traditionele leerstellingen, bijgeloof, riten en ceremonies hij op gegronde wijze bekritiseerde.

Zijn grootse persoonlijke vijand die vergeefse pogingen ondernam om hem te doden, was zijn eigen zwager en vroegere discipel Devadatta. Voor de diverse misdrijven die hij pleegde, zie Devadatta.

Document info
RegID x3olS42qflBtV9m
Bijgewerkt 20 december 2020 11:17:15
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen