Anathapindika had het te druk voor het diepere aspect van de Leer

Een groot donateur van de Boeddha was een zegen voor de Sangha en de stad, maar had nooit de tijd geïnteresseerd te zijn in de diepere aspecten van de Leer.

Een rijk en zeer gul koopman die tijdens zijn eerste ontmoeting met de Boeddha de vruchten van sotapanna verwierf, ondersteunde de Sangha met open handen. Op zijn sterfbed hoorde hij de Dhamma zoals hij die nog nooit tevoren gehoord had. Deze man was Anathapindika, 'de voeder van de hulpeloze'. Zijn ondersteuning was van onschatbare waarde voor de honderden, zo niet duizenden bhikkhu's die nabij Savatthi leefden. Bovendien waren zijn vertegenwoordigers altijd daar, waar de zieken en armen waren; die konden er altijd zeker van zijn een maaltijd en medicijnen te krijgen, hetgeen een zegen voor de stad was.

Als hij de Boeddha en de Sangha van bhikkhu's bezocht, hetgeen altijd gepaard ging met nuttige giften, hoorde hij de Boeddha over de Dhamma prediken; over de voordelen van liefdadigheid en vrijgevigheid dana en deugdzaamheid sila. Zijn karakter was er een dat altijd vreugde vond in mildheid, en omdat hij een sotapanna was, was zijn moreel gedrag vanzelfsprekend puur.

Hij hoorde de Dhamma hetgeen steeds zijn karakter aansterkte, maar gedurende zijn drukke leven van commerciële transacties had hij geen tijd voor het diepere aspect van de Dhamma. Toen hij uiteindelijk de diep uiteengezette Dhamma hoorde, verklaarde hij, dat hij die nog nooit tevoren zo gehoord had. Zijn leraar de Eerwaarde Sariputta Thera vertelde hem, dat het niet gebruikelijk is de Dhamma op deze wijze aan leken te onderwijzen omdat deze meer geschikt is voor hen die hun huizen verlaten hebben.

Misschien denk je nu, dat de Sangha zulk een Dhamma onderricht geheim houdt en dat dit alleen voor monniken en nonnen bestemd is. Maar dat is niet zo. De Dhamma die Anathapindika hoorde op het laatst van zijn leven[1], was van het wijsheid-niveau pañña bhumi en was vrij te verkrijgen voor wie er ook maar naar vroeg, of wie dat nodig had. Anathapindika had tijdens zijn leven nooit de tijd om er in geïnteresseerd te zijn.

Eindnoten

[1] Zie M143.

Document info
RegID tijdgenoten-anathapindika-02
Bijgewerkt 27 december 2020 10:59:26
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen