Samyutta Nikaya

Verwante collecties

De Samyutta Nikaya is een collectie van 7762 sutta's van gevarieerde lengte, gewoonlijk kort en in speciale volgorde gerangschikt overeenkomstig bepaalde thema's en in vijf hoofdgroepen opgedeeld, namelijk: 1. Sagatha Vagga Samyutta Pali; 2. Nidana Vagga Samyutta Pali; 3. Khandha Vagga Samyutta Pali; 4. Salayatana Vagga Samyutta Pali; 5. Maha Vagga Samyutta Pali. Deze hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld in 56 groepen, bekend als de 'samyutta's' (de hoofdstukken van de Samyutta Nikaya), waarin ook weer de gerelateerde onderwerpen zijn gegroepeerd. Elke samyutta is verder onderverdeeld in sutta's. Voor meer, zie Samyutta Nikaya info.

1. Sagatha Vagga Samyutta Pali

Devata samyutta

S01-041. Aditta Sutta - Het brandende huis

Kosala samyutta

S03-025. Pabbatopama Sutta - De gelijkenis van de bergen

S03-070. Muluposatha Sutta - De wortels van de uposatha

Bhikkhuni samyutta

S05-005. Uppalavanna Sutta - De non Uppalavanna

Brahma samyutta

S06-001. Ayacana Sutta - Het verzoek

Zal de Leer verkondigd worden? In deze toespraak verzoekt Brahma Sahampati de Boeddha de Leer te verkondigen als hij merkt dat de Gezegende daar in eerste instantie van af wil zien.

S06-002. Garava Sutta - Eerbied

2. Nidana Vagga Samyutta Pali

Nidana samyutta

S12-002. Vibhanga Sutta - Analyse

S12-015. Kaccayanagotta Sutta - Tot Kaccayana Gotta

S12-020. Paccaya Sutta - Voorwaardelijke condities

S12-023. Upanisa Sutta - Het eerste vereiste

S12-064. Atthi Raga Sutta - Waar hartstocht is

S12-065. Nagara Sutta - De stad

S15-012. Sukhita Sutta - Gelukkig

Er zijn redenen genoeg om jezelf te bevrijden van lijden.

Anatamagga samyutta

S15-14-19. Mata Sutta - Moeder

Bijna ieder wezen is een verwant van je geweest.

3. Khandha Vagga Samyutta Pali

Khandha samyutta

S22-002. Devadaha Sutta - Te Devadaha

S22-047. Samanupassana Sutta - Veronderstellingen

S22-048. Khandha Sutta - Aggregaten

S22-053. Upaya Sutta - Gehecht

Bevrijding door de basis voor bewustzijn op te geven.

S22-057. Sattatthana Sutta - Zeven bases

S22-059. Anatta Lakkhana Sutta - De karakters van niet-zelf

In deze toespraak zet de Boeddha de Leer van niet-zelf (anatta) uiteen. Hierin verklaart de Boeddha dat in geen enkele van de vijf aggregaten (materie; gevoelens; waarnemingen; mentale factoren; bewustzijn) niet zoiets als een ziel of een zelf te vinden is. Een zeer beroemde uitspraak van de Meester is: N'etam mama; n'eso'ham asmi; na me so atta ('Dit is niet van mij, dit ben ik niet, dit is niet mijn zelf.') Net zoals bij de eerste toespraak predikte de Boeddha deze toespraak tot de eerste vijf monniken, maar deze keer verwierven zij allemaal Arahatschap (Arahatta). De Anatta Lakkhana Sutta is de tweede toespraak die de Boeddha predikte.

S22-081. Palileyyaka Sutta - Te Palileyyaka

S22-085. Yamaka Sutta - Tot Yamaka

S22-086. Anuradha Sutta - Tot Anuradha

S22-093. Nadi Sutta - De rivier

Alles wordt weggerukt.

S22-121. Upadana Sutta - Hechten

Hechten aan de vijf aggregaten.

4. Salayatana Vagga Samyutta Pali

Salayatana samyutta

S35-023. Sabba Sutta - Het alles

S35-028. Adittapariyaya Sutta - De vuur toespraak

Een aantal maanden na zijn verlichting, hield de Boeddha deze toespraak voor een publiek van 1000 vuur-aanbiddende asceten. In zijn karakteristieke briljante manier van onderwijzen, gebruikt de Boeddha een metafoor dat snel in de geest van het publiek drong. In dit geval betreft het de metafoor van vuur. Door het horen van deze toespraak verwierven alle toehoorders volledige verlichting oftewel Arahatschap (Arahatta).

S35-145. Kamma Sutta - Wilshandeling

S35-199. Kumma Sutta - De schildpad

De monnik leeft met zijn zintuigen bewaakt zoals een schildpad zijn ledematen beschermt die hij in zijn schild heeft teruggetrokken.

5. Maha Vagga Samyutta Pali

Magga samyutta

S45-002. Upaddha Sutta - De helft (van het hele heilige leven)

In deze toespraak geeft Ananda te kennen dat vriendschap met edele mensen zo belangrijk is, dat dat zelfs de helft van het heilige leven is. De Boeddha erkend de belangrijkheid van vriendschap, maar stelt dat vriendschap met edele mensen zelfs het hele heilige leven is.

Satipatthana samyutta

S47-007. Makkata Sutta - De aap

Het zuivere gebied en het juiste territorium.

Anapana samyutta

S54-013. Ananda Sutta - Tot Ananda

Sacca samyutta

S56-011. Dhamma Cakka Ppavattana Sutta - Het in beweging zetten van het Wiel der Wet

In deze toespraak zet de Boeddha voor de eerste keer het Wiel der Wet in beweging. Voor de eerste keer verkondigd hij de Vier Edele Waarheden (cattari ariya sacca). De prediking vond plaats te Sarnath (Isipatana) op volle maan in de maand juli (asalha), twee maanden na zijn verlichting. De aanwezige monniken waren Bhaddiya, Mahanama, Vappa, Konda˝˝a en Assaji. De Eerwaarde Konda˝˝a verwerft hier de eerste graad van heiligheid (sotapatti), de in de stroom getredene. Deze beroemde toespraak was de eerste van een reeks van zeer veel toespraken die de Meester in de 45 jaren die volgden nog zou prediken.

S56-031. Simsapa Sutta - De Simsapa bladeren

In deze toespraak vergelijkt de Boeddha de hoeveelheid bladeren in zijn hand met de hoeveelheid bladeren in het Simsapa woud. Ter vergelijking zegt hij, dat hij door directe kennis zoveel gezien heeft als de hoeveelheid bladeren in het woud, maar zo weinig gepredikt heeft als de hoeveelheid bladeren in zijn hand. Als reden geeft hij aan dat niet alle kennis die hij heeft tot het doel leidt, maar wel wat hij gepredikt heeft.