Anguttara Nikaya

Oplopende collecties

Deze collectie van toespraken, de Anguttara Nikaya, bestaat uit 9557 doorgaans korte sutta's en is onderverdeeld in 11 hoofdgroepen oftewel 'boeken' (nipata's). Elke nipata is weer onderverdeeld in hoofdstukken (vagga's) die doorgaans elk 10 sutta's bevatten. De toespraken zijn gerangschikt in oplopende numerieke volgorde: elke nipata bevat items die beginnen met één en worden met één eenheid opgehoogd totdat er elf items zijn in de laatste (de elfde) nipata. Vandaar dat de naam Anguttara 'vermeerdering met één item' betekent. De eerste nipata, Ekaka nipata, levert in elke sutta enkelvoudige items en wordt 'het boek van één' genoemd, de tweede nipata, Duka nipata, levert in elke sutta tweevoudige items en wordt daarom 'het boek van twee (of de twee)' genoemd, etc. Voor meer, zie Anguttara Nikaya info.

1. Ekaka nipata pali

A01-021-026. Abhavita Sutta - Onbeteugeld

De onontwikkelde en de ontwikkelde geest.

2. Duka nipata pali

A02-002-009.? - Het potentieel van de mens

Geef het kwade op en ontwikkel het goede!

A02-010. ? - Kracht

Bespiegeling en ontwikkeling.

3. Tika nipata pali

A03-002. Lakkhana Sutta - Gekenmerkt

A03-023. Moneyya Sutta - Scherpzinnigheid

A03-035. Deva Duta Sutta - De hemelse boodschappers

Ouderdom, ziekte en dood.

A03-061. Tittha Sutta - Dwaalleren

In deze toespraak verwerpt de Boeddha drie soorten van leerstellingen omdat deze leiden tot inactiviteit. Deze leerstellingen impliceren namelijk dat de eigen verantwoordelijkheid van daden niet bij de persoon zelf ligt. Als iemand die mening is toegedaan, 'dan', zegt hij, 'is iemand verward en onbeschermd.' Zonder het juiste begrip (dat daden gevolgen hebben) en zonder het besef van de eigen verantwoordelijkheid, begaat iemand slechte daden; zulk iemand zal zich niet inspannen om het verkeerde te laten en het goede te ontwikkelen. Dat is waarom dergelijke leerstellingen tot inactiviteit leiden en dat is waarom mensen dan onbeschermd zijn. Tevens onderwijzen dergelijke leerstellingen niet de wet van het voorwaardelijk ontstaan van dingen en kunnen dan ook geen oplossing voor het lijden bieden. Vandaar dat de Boeddha zulke leerstellingen verwerpt.

Vervolgens geeft hij aan dat de Dhamma die hij onderwijst, niet louter een onweerlegbaar dogmatisch geheel is, maar dat zijn Dhamma ook een praktisch pad bevat om aan al het lijden een einde te maken. Tevens is hier te zien dat de Boeddha dezelfde Vier Edele Waarheden weer op een andere manier uitlegt dan bijvoorbeeld in D22.

A03-065. Kalama Sutta - De toespraak tot de Kalama's

De Boeddha hield nooit iets terug, en hij wilde nooit van zijn leerlingen een blindelings en onderdanig geloof in hem of zijn Leer afdwingen. Hij stond erop dat z'n leerlingen een scherpzinnig onderzoek instelden en intelligente navraag deden. Hij was een heel open leraar. In een duidelijke bewoording moedigde hij tot kritisch onderzoek aan toen hij de vragende Kalama's aansprak in de beroemde Kalama Sutta. Aan deze toespraak wordt dan ook wel de titel 'De Boeddha verleent het voorrecht tot vrij onderzoek' toebedeeld.

A03-073. Sakya Sutta - Tot de Sakya's

A03-101-1-2. ? - Bevrediging, lijden en ontsnapping - 1

Perfecte verlichting.

A03-101-3. ? - Bevrediging, lijden en ontsnapping - 2

Duidelijk met wijsheid gezien.

A03-102. ? - Bevrediging, lijden en ontsnapping - 3

De mogelijkheid van ontsnappen.

A03-134. Dhamma-Niyama Sutta - De vaststaande feiten van de wet

Hier legt de Boeddha uit dat de ware aard van fenomenen onomstotelijk vast staat en dat dat niet bepaald wordt door het feit of er nu wel of geen Perfecten in de wereld worden geboren. Wel is het zo, dat alleen Boeddha's de ware aard van fenomenen onderwijzen. Andere religieuze leraren doen dat niet.

4. Catukka nipata pali

A04-013. ? - De vier inspanningen - 1

De inspanningen van het verwijderen en het ontwikkelen.

A04-014. ? - De vier inspanningen - 2

Vermijden, overwinnen, ontwikkelen en tot groei brengen.

A04-028. Ariya-Vamsa Sutta - De traditie van de edelen

A04-032. Sangaha Sutta - De banden van broederschap

Waarom de wijzen geprezen worden.

A04-045. Rohitassa Sutta - Tot Rohitassa

A04-057. Suppavasa Sutta - Suppavasa

De gift van Suppavasa.

A04-159. Bhikkhuni Sutta - De non

A04-184. Abhaya Sutta - Zonder vrees

A04-255-259. Uposatha-Atthangika Sutta - Over de Uposatha met de acht regels

5. Pañcaka nipata pali

A05-015. ? - Criteria van de vijf krachten

Hoe de vijf krachten kunnen worden herkend.

A05-028. Samadhanga Sutta - De factoren van concentratie

A05-043. Ittha Sutta - Vijf begeerlijke dingen

Een edele leerling bidt niet.

A05-057. Upajjhatthana Sutta - Onderwerpen van contemplatie

A05-077-080. Anagata-Bhayani Sutta's - Over toekomstige gevaren

A05-159. Udayi Sutta - Over Udayin

De juiste manier om de Dhamma te onderwijzen.

A05-161. Aghatapativinaya Sutta - Hoe wrok wordt verwijderd

De vijf manieren om kwade gedachten te verwijderen.

A05-175. Candala Sutta - De verschoppeling

De basiskwaliteiten van een goede lekenvolgeling.

6. Chakka nipata pali

A06-019. Maranassati Sutta - 1 - De indachtigheid van de dood

Niet soms, maar zeer vaak de dood indachtig zijn.

A06-020. Maranassati Sutta - 2 - De indachtigheid van de dood

Wanneer goede kwaliteiten ontwikkeld zijn, zijn er geen problemen tijdens de dood.

A06-096. - Zes zeldzaamheden

De zeldzaamheden in de wereld.

7. Sattaka nipata pali

A07-006. Dhana Sutta - Schatten

Niet arm zijn en niet tevergeefs hebben geleefd.

A07-007. Ugga Sutta - Tot Ugga

A07-067. Bhavana - Mentale ontwikkeling

De gelijkenis van de hen, de handvat van de bijl en de touwen van het schip.

8. Atthaka nipata pali

A08-006. Lokavipatti Sutta - De wisselvalligheden van het leven

De stabiliteit van een edele discipel en de labiliteit van een wereldling.

A08-053. Gotami Sutta - Toespraak tot Gotami

Maha Pajapati Gotami, de peetmoeder van de Boeddha, vraagt aan de Boeddha of hij de Leer in het kort wil uitleggen.

A08-054. Vyagghapajja Sutta - Toespraak tot Vyagghapajja

De voorwaarden van voorspoed. Vaak denken mensen dat een boeddhist geen bezittingen mag hebben of dat hij zelfs in armoede moet leven. In deze toespraak lees je hoe de Boeddha hoogst persoonlijk het vermeerderen van rijkdom voor de lekenvolgeling juist aanmoedigt.

9. Nawaka nipata pali

(nog geen sutta's in deze nipata)

10. Dasaka nipata pali

A10-001. ? - De voordelen van deugdzame daden

Stap voor stap naar het hoogste doel.

A10-062. Samseva Sutta - Gezelschap

Door gezelschap met slechte mensen komt luisteren naar slecht advies.

A10-093. Ditthi Sutta - Meningen

11. Ekadasaka nipata pali

A11-016. Metta Sutta - Liefdevolle vriendelijkheid

De 11 zegeningen van liefdevolle vriendelijkheid.