Onreinheden

Mala vagga

Hoofdstuk 18 Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada.
Dhammapada 235-255

Jij bent onvoorbereid op de dood en je bent als een verschrompeld blad. Ook vertrek je met lege handen.

235. Je bent nu zoals een uitgedroogd blad, je bent in de macht van de dood; je staat nu op de drempel van de dood, nochtans heb je geen proviand voor onderweg.

pandupalaso'va'dani'si yamapurisa'pi ca tam upatthita uyyogamukhe ca titthasi patheyyam'pi ca te na vijjati

Ben wijs en streef vol ijver. Maak voor jezelf een eiland. Dan ga je naar het rijk der edelen.

236. Maak van jezelf een eiland! Streef met grote vastberadenheid en wordt wijs! Bevrijd van onzuiverheden en hartstochtloos, zul je de hemelse sfeer van de Edelen binnengaan.

so karohi dipam attano khippam vayama pandito bhava niddhantamalo anagano dibbam ariyabhumim ehisi

Aan het einde van het leven, worstel je aan de deur van de dood. En je hebt niets voor de lange weg, terwijl er geen stops tussenin zijn.

237. Het einde van je leven nadert, je bent nu binnen het bereik van de Koning van de Dood gekomen; langs het pad is er geen enkele plaats voor je om te rusten, nochtans heb je geen proviand voor onderweg.

upanitavayo'ca'dani'si sampayato'si Yamassa santike vaso'pi ca te natthi antara patheyyam'pi ca te na vijjati

Maak snel en op een wijze manier een eiland voor jezelf. Vlekkeloos, vrij van dood en verval.

238. Maak van jezelf een eiland! Maak voort en wordt wijs! Bevrijd van onzuiverheden en hartstochtloos, zul je niet meer tot geboorte en ouderdom komen.

so karohi dipamattano khippam vayama pandito bhava niddhantamalo anangano na puna jatijaram upehisi

Verwijder stap voor stap, beetje bij beetje, je roestige verdorvenheden, precies zoals een zilversmid dat doet met zilver.

239. Beetje bij beetje en keer op keer, verwijderen wijze personen hun eigen bezoedelingen zoals een smid dat doet met zilver.

anupubbena medhavi thokathokam khane khane kammaro rajatasseva niddhame malamattano

Roest dat ontstaan is uit ijzer, vreet het ijzer zelf weg. Zo doen kwaden daden dat ook met iemand die de regels overtreedt.

240. Roest dat uit ijzer is ontstaan, vreet het ijzer zelf weg. Op dezelfde wijze leiden iemands eigen grensoverschrijdende daden hem naar een staat van ellende.

ayasa'va malam samutthitam tadutthaya tam'eva khadati evam atidhonacarinam sakakammani nayanti duggatim

Zonder onderhoud wordt geleerdheid vernietigd. Luiheid vernietigt het gezinsleven. Onverzorgdheid is een gevaar voor iemands schoonheid. Onoplettendheid is de bezoedeling van een schildwacht.

241. Voor mondelinge traditie is het niet reciteren de roest. Voor huizen zijn de futloze inwonenden de roest. Voor het uiterlijk is onverzorgdheid de roest. Voor een schildwacht is onoplettendheid de roest.

asajjhayamala manta anutthanamala ghara malam vannassa kosajjam pamado rakkhato malam

Onkuisheid is de verwoesting van de vrouw. Gierigheid is dat voor een gever. Kwade daden zijn verwoestend in deze wereld en in de volgende.

242. Voor vrouwen is slecht gedrag de smet. Voor vrijgevige personen is gierigheid de smet. Kwade daden zijn een smet in zowel deze als in de volgende wereld.

malitthiya duccaritam maccheram dadato malam mala ve papaka dhamma asmim loke paramhi ca

Onwetendheid is de ergste van alle bezoedelingen. Bevrijd je van onwetendheid, monniken, en ben allen vlekkenloos.

243. Boven al deze bezoedelingen uit, is onwetendheid de meest erge bezoedeling. Monniken! Bevrijd je van deze bezoedeling en wordt vlekkeloos!

tato mala malataram avijja paramam malam etam malam pahatvana nimmala hotha bhikkhavo

O monniken, er is een veel grotere bezoedeling dan deze bezoedelingen. De meest erge bezoedeling is onwetendheid (avijja). Wanneer je van deze bezoedeling verlost bent, ben je zonder bezoedelingen, vlekkeloos.

Meer lezen...

Schaamteloos als een kraai leeft iemand heel gemakkelijk. Maar hij stinkt in zijn arrogantie, in zijn inhaligheid en in zijn mooipraterij.

244. Voor een schaamteloos iemand is het leven gemakkelijk. Hij is zo sluw en arrogant als een kraai. Daarnaast is hij een lasteraar, een gladde jongen, en onbetrouwbaar. Deze persoon is volkomen bezoedeld.

sujivam ahirikena kakasurena dhamsina pakkhandina pagabbhena sankilitthena jivitam

Bewaakt door een gevoel van schaamte, om zorgeloos en zuiver in je levenswijze te zijn, is het leven moeilijk.

245. Moeilijk is het leven van de bescheiden persoon. Hij, die altijd streeft naar zuiverheid, die niet gehecht is, die niet listig en niet schaamteloos is, die een zuiver leven leidt en vol inzicht is.

hiramata ca dujjivam niccam sucigavesina alinen'appagabbhena suddhajivena passata

Hij vernietigt leven, hij is toegeeflijk in diefstal. Hij is een leugenaar en een overtreder in seksueel wangedrag.

246. Wie in de wereld leven vernietigt, wie woorden van onwaarheid spreekt, wie neemt wat niet vrijwillig is gegeven of naar de partner van iemand anders gaat, (...)

yo panam atipateti musavadam ca bhasati loke adinnam adiyati paradaram ca gacchati

Een leven in dronkenschap gedompeld, eindigt hier in rampzalige ondergang.

247. (...) of bedwelmende drank drinkt; hij die dit uitbundig volgt, vernietigt reeds in deze wereld zijn eigen wortel.

suramerayapana ca yo naro anuyu˝jati idh'evam eso lokasmim mulam khanati attano

Weet dat slechte manieren moeilijk te beteugelen zijn. Laat hebzucht en slechte zaken je nooit de pijn in trekken.

248. Daarom, mens, moet je dit weten: kwade daden zijn moeilijk te beteugelen. Laat hebzucht en slechtheid je niet naar beneden halen zodat je voor lange tijd zult lijden.

evam bho purisa janahi papadhamma asa˝˝ata ma tam lobho adhammo ca ciram dukkhaya randhayum

Wie jaloers is vanwege de ontvangst van de gaven die uit geloof zijn gegeven, zal nooit een goed geconcentreerde geest verwerven en daarom nooit rustig zijn.

249. Mensen geven naar gelang hun geloof en naar gelang hun vreugde. Als iemand jaloers is op anderen vanwege het verkregen voedsel en drinken, dan zal hij dag en nacht geen geconcentreerde geest hebben.

dadati ve yathasaddham yatha pasadanam jano tattha yo manku bhavati paresam panabhojane na so diva va rattim va samadhim adhigacchati

Wie deze jaloezie totaal vernietigd heeft, diens geest zal dag en nacht geconcentreerd zijn en daarom altijd rustig zijn.

250. Maar wie deze jaloezie volledig heeft vernietigd, helemaal heeft uitgeroeid, zal ongetwijfeld, dag en nacht een geconcentreerde geest hebben.

yassa c'etam samucchinnam mulaghaccam samuhatam sa ve diva va rattim va samadhim adhigacchati

Hartstocht is het hevigste vuur, haat de stevigste greep, begoocheling de ergste valstrik, begeerte de ergste vloed.

251. Er is geen vuur vergelijkbaar met hartstocht; er is geen wurggreep als haat; er is geen net als begoocheling; geen rivier te vergelijken met begeerte.

natthi ragasamo aggi natthi dosasamo gaho natthi mohasamam jalam natthi tanhasama nadi

Het is makkelijk om de fouten van anderen te ontdekken. De eigen fouten worden verborgen zoals een vogelaar zichzelf camoufleert met bladeren en takken.

252. De fouten van anderen worden makkelijk gezien, maar het is moeilijk om die van jezelf te zien. En zo schudt iemand de fouten van andere mensen naar de hoogte zoals het kaf; de eigen fouten verbergt men zoals een vogelaar zichzelf camoufleert met bladeren en takken.

sudassam vajjam a˝˝esam attano pana duddasam paresam hi so vajjani opunati yathabhusam attano pana chadeti kalim'va kitava satho

Door het steeds maar weer opmerken en het bekritiseren van de fouten van een ander, ontdoet men zich nooit van de eigen bezoedelingen.

253. Wie altijd de fouten van anderen ziet, anderen belachelijk maakt en vol kritiek is, voor zulk iemand vermeerderen de bezoedelingen. Hij is verreweg van de vlekkeloze staat.

paravajjanupassissa niccam ujjhanasa˝˝ino asava tassa vaddhanti ara so asavakkhaya

In de lucht zijn er geen voetstappen. Buiten het boeddhistische systeem is de wereld verstoken van monniken.

254. In de lucht is geen pad te bespeuren. Op dezelfde wijze zijn hierbuiten (het boeddhistische systeem) geen monniken te bespeuren. De massa is overmand door vele wereldse hindernissen. Tathagata's zijn vrij van al die hindernissen.

akase padam natthi samano natthi bahire papa˝cabhirata paja nippapa˝ca Tathagata.

In de lucht zijn er geen voetstappen (of een pad) te bespeuren. Op dezelfde manier zijn er, buiten het boeddhistische systeem, geen personen die als monnik (samana) kunnen worden aangemerkt. Het gewone volk is overmand door vele wereldse hindernissen, maar de Boeddha's zijn door die hindernissen niet aangetast.

Meer lezen...

De lucht is vrij van voetstappen. Geconditioneerde dingen zijn niet eeuwig. Boeddha's kennen geen opgewondenheid of ongerustheid.

255. In de lucht is geen pad te bespeuren. Op dezelfde wijze zijn hierbuiten (het boeddhistische systeem) geen monniken te bespeuren. Niets dat geconditioneerd is, is eeuwig. De Boeddha is nooit opgewonden of ongerust.

akase padam natthi samano natthi bahire sankhara sassata natthi natthi Buddhanami˝jitam

In de lucht zijn er geen voetstappen (of een pad) te bespeuren. Op dezelfde manier zijn er, buiten het boeddhistische systeem, geen personen die als monnik (samana) kunnen worden aangemerkt. Geen enkel samengesteld ding (het geconditioneerde) is eeuwig, niets blijft bestaan. De Boeddha kent geen opgewondenheid en is niet ongerust.

Meer lezen...