Majjhima Nikaya

Collectie van middellange toespraken

De Majjhima Nikaya is de tweede collectie in de Sutta Pitaka van de Ti Pitaka, de Pali canon. De titel staat letterlijk voor 'de midden collectie' en is zo genoemd omdat de sutta's doorgaans van middelmatige lengte zijn, in vergelijking met de langere toespraken van de Digha Nikaya die aan de Majjhima Nikaya voorafgaat, en met de kortere toespraken van de Samyutta Nikaya en de Anguttara Nikaya die na de Majjhima Nikaya volgen.

De Majjhima Nikaya bestaat uit 152 sutta's. Deze zijn onderverdeeld in 3 delen, de zogenaamde 'sets van vijftig' (pannasa) hoewel de laatste set in feite 52 sutta's bevat. Elke set is weer onderverdeeld in 5 hoofdstukken of divisies (vagga's) van elk 10 sutta's, behalve het op n na het laatste hoofdstuk dat uit 12 sutta's bestaat. Voor meer, zie Majjhima Nikaya info.

Deel 1. Mula Pannasa Pali - De eerste set van vijftig toespraken

1-1. Mulapariyaya vagga - Het hoofdstuk van de toespraak over de oorzaak

 1. Mulapariyaya Sutta - De oorzaak van alle dingen
 2. Sabbasava Sutta - Alle bezoedelingen
 3. Dhammadayada Sutta - Erfgenamen van de Dhamma
 4. Bhayabherava Sutta - Angst en vrees
 5. Anangana Sutta - Zonder vlekken
 6. Akankheyya Sutta - Als een monnik zou wensen
 7. Vatthupama Sutta - De gelijkenis van de doek
 8. Sallekha Sutta - Uitwissen
 9. Samma Ditthi Sutta - Juist begrip
 10. Satipatthana Sutta - De vier fundamenten van indachtigheid

1-2. Sihanada vagga - Het hoofdstuk van de leeuwenbrul

 1. Cula Sihanada Sutta - De kleine brul van de leeuw
 2. Maha Sihanada Sutta - De grote brul van de leeuw
 3. Maha Dukkhakkhandha Sutta - De grote toespraak over de groep van lijden
 4. Cula Dukkhakkhandha Sutta - De kleine toespraak over de groep van lijden
 5. Anumana Sutta - Gevolgtrekking
 6. Cetokhila Sutta - De wildernis in het hart
 7. Vanapattha Sutta - Het oerwoud struikgewas
 8. Madhupindika Sutta - De honingbal
 9. Dvedhavitakka Sutta - De twee soorten gedachten
 10. Vitakkasanthana Sutta - De verwijdering van afleidende gedachten

1-3. Tatiya vagga - Het derde hoofdstuk

 1. Kakacupama Sutta - De gelijkenis van de zaag
 2. Alagaddupama Sutta - De gelijkenis van de slang
 3. Vammika Sutta - De mierenhoop
 4. Rathavinita Sutta - De aflossende ruituigen
 5. Nivapa Sutta - Het lokaas
 6. Ariyapariyesana Sutta - De edele zoektocht
 7. Cula Hatthipadopama Sutta - De kleine toespraak over de gelijkenis van de olifanten voetafdruk
 8. Maha Hatthipadopama Sutta - De grote toespraak over de gelijkenis van de olifanten voetafdruk
 9. Maha Saropama Sutta - De grote toespraak over de gelijkenis van het kernhout
 10. Cula Saropama Sutta - De kleine toespraak over de gelijkenis van het kernhout

1-4. Maha Yamaka vagga - Het grote tweetal hoofdstuk

 1. Cula Gosinga Sutta - De kleine toespraak in Gosinga
 2. Maha Gosinga Sutta - De grote toespraak in Gosinga
 3. Maha Gopalaka Sutta - De grote toespraak over de veehoeder
 4. Cula Gopalaka Sutta - De kleine toespraak over de veehoeder
 5. Cula Saccaka Sutta - De kleine toespraak tot Saccaka
 6. Maha Saccaka Sutta - De grote toespraak tot Saccaka
 7. Cula Tanhasankhaya Sutta - De kleine toespraak over de vernietiging van begeerte
 8. Maha Tanhasankhaya Sutta - De grote toespraak over de vernietiging van begeerte
 9. Maha Assapura Sutta - De grote toespraak in Assapura
 10. Cula Assapura Sutta - De kleine toespraak in Assapura

1-5. Cula Yamaka vagga - Het kleine tweetal hoofdstuk

 1. Saleyyaka Sutta - De brahmanen van Sala
 2. Veranjaka Sutta - De brahmanen van Veranja
 3. Maha Vedalla Sutta - De grote reeksen van vragen en antwoorden
 4. Cula Vedalla Sutta - De kleine reeksen van vragen en antwoorden
 5. Cula Dhammasamadana Sutta - De kleine toespraak over de manier van het ondernemen van dingen
 6. Maha Dhammasamadana Sutta - De grote toespraak over de manier van het ondernemen van dingen
 7. Vimamsaka Sutta - De vragensteller
 8. Kosambiya Sutta - De Kosambianen
 9. Brahma Nimantanika Sutta - De uitnodiging van een Brahma
 10. Mara Tajjaniya Sutta - De berisping tot Mara

Deel 2. Majjhima Pannasa Pali - De middelste set van vijftig toespraken

2-1. Gahapati vagga - Het hoofdstuk over huishouders

 1. Kandaraka Sutta - Tot Kandaraka
 2. Atthakanagara Sutta - De man van Atthakanagara
 3. Sekha Sutta - De discipel in hogere training
 4. Potaliya Sutta - Tot Potaliya
 5. Jivaka Sutta - Tot Jivaka
 6. Upali Sutta - Tot Upali
 7. Kukkuravatika Sutta - De hondendienst asceet
 8. Abhayarajakumara Sutta - Tot Prins Abhaya
 9. Bahuvedaniya Sutta - De vele soorten van gevoelens
 10. Apannaka Sutta - De onweerlegbare Leer

2-2. Bhikkhu vagga - Het hoofdstuk over monniken

 1. Ambalatthikarahulovada Sutta - Advies aan Rahula te Ambalatthika
 2. Maha Rahulovada Sutta - De grote toespraak over het advies aan Rahula
 3. Cula Malunkya Sutta - De korte toespraak tot Malunkyaputta
 4. Maha Malunkya Sutta - De grote toespraak tot Malunkyaputta
 5. Bhaddali Sutta - Tot Bhaddali
 6. Latukikopama Sutta - De gelijkenis van de kwartel
 7. Catuma Sutta - Te Catuma
 8. Nalakapana Sutta - Te Nalakapana
 9. Gulissana Sutta - Gulissana
 10. Kitagiri Sutta - Te Kitagiri

2-3. Paribbajaka vagga - Het hoofdstuk over zwervers

 1. Tevijjavacchagotta Sutta - Tot Vacchagotta over de drievoudige kennis
 2. Aggivacchagotta Sutta - Tot Vacchagotta over vuur
 3. Maha Vacchagotta Sutta - De grote toespraak tot Vacchagotta
 4. Dighanakha Sutta - Tot Dighanakha
 5. Magandiya Sutta - Tot Magandiya
 6. Sandaka Sutta - Tot Sandaka
 7. Maha Sakuludayi Sutta - De grote toespraak tot Sakuludayin
 8. Samanamandika Sutta - Tot Samanamandikaputta
 9. Cula Sakuludayi Sutta - De kleine toespraak tot Sakuludayin
 10. Vekhanassa Sutta - Tot Vekhanassa

2-4. Raja vagga - Het hoofdstuk over koningen

 1. Ghatikara Sutta - Ghatikara de pottenbakker
 2. Ratthapala Sutta - Over Ratthapala
 3. Makhadeva Sutta - Koning Makhadeva
 4. Madhura Sutta - Te Madhura
 5. Bodhirajakumara Sutta - Tot prins Bodhi
 6. Angulimala Sutta - Over Angulimala
 7. Piyajatika Sutta - Geboren uit hen die geliefd zijn
 8. Bahitika Sutta - De mantel
 9. Dhammacetiya Sutta - Dhamma monumenten
 10. Kannakatthala Sutta - Te Kannakatthala

2-5. Brahmana vagga - Het hoofdstuk over brahmanen

 1. Brahmayu Sutta - Brahmayu
 2. Sela Sutta - Tot Sela
 3. Assalayana Sutta - Tot Assalayana
 4. Ghotamukha Sutta - Tot Ghotamukha
 5. Canki Sutta - Met Canki
 6. Esukari Sutta - Tot Esukari
 7. Dhananjani Sutta - Tot Dhananjani
 8. Vasettha Sutta - Tot Vasettha
 9. Subha Sutta - Tot Subha
 10. Sangarava Sutta - Tot Sangarava

Deel 3. Upari Pannasa Pali - De laatste set van 'vijftig' toespraken

3-1. Devadaha vagga - Het hoofdstuk van Devadaha

 1. Devadaha Sutta - Te Devadaha
 2. Pacattaya Sutta - De vijf en de drie
 3. Kinti Sutta - Wat denk je van mij?
 4. Samagama Sutta - Te Samagama
 5. Sunakkhatta Sutta - Tot Sunakkhatta
 6. Anejasappaya Sutta - De weg naar het onverstoorbare
 7. Ganaka Moggallana Sutta - Tot Ganaka Moggallana
 8. Gopaka Moggallana Sutta - Met Gopaka Moggallana
 9. Maha Punnama Sutta - De grote toespraak over de nacht van volle maan
 10. Cula Punnama Sutta - De kleine toespraak over de nacht van volle maan

3-2. Anupada vagga - Het hoofdstuk van n voor n

 1. Anupada Sutta - En voor n zoals zij opkomen
 2. Chabbisodhana Sutta - De zesvoudige zuiverheid
 3. Sappurisa Sutta - De ware man
 4. Sevitabbasevitabba Sutta - Wat ontwikkeld moet worden en wat niet ontwikkeld moet worden
 5. Bahudhatuka Sutta - De vele soorten van elementen
 6. Isigili Sutta - Isigili: de slokdarm van de zieners
 7. Maha Cattarisaka Sutta - De grote veertig
 8. Anapanasati Sutta - De indachtigheid van ademen
 9. Kayagatasati Sutta - Indachtigheid van het lichaam
 10. Sankharupapatti Sutta - De herverschijning door aspiratie

3-3. Suata vagga - Het hoofdstuk over de leegte

 1. Culla Suata Sutta - De kleine toespraak over leegte
 2. Maha Suata Sutta - De grote toespraak over leegte
 3. Acchariya Abbhuta Sutta - Verwonderlijk en verbazend
 4. Bakkula Sutta - Bakkula
 5. Dantabhumi Sutta - De graad van de beteugelden
 6. Bhumija Sutta - Bhumija
 7. Anuruddha Sutta - Anuruddha
 8. Upakkilesa Sutta - Bezoedelingen
 9. Balapandita - Dwaze en wijze mensen
 10. Devaduta Sutta - De goddelijke boodschappers

3-4. Vibhanga vagga - Het hoofdstuk van de uiteenzettingen

 1. Bhaddekaratta Sutta - De fortuinlijke gehechtheid
 2. Anandabhaddekaratta Sutta - Ananda en n fortuinlijke gehechtheid
 3. Maha Kaccanabhaddekaratta Sutta - Maha Kaccana en n fortuinlijke gehechtheid
 4. Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta - Lomasakangiya en n fortuinlijke gehechtheid
 5. Cula Kammavibhanga Sutta - De korte uiteenzetting over kamma
 6. Maha Kammavibhanga Sutta - De grote uiteenzetting over kamma
 7. Salayatanavibhanga Sutta - De zesvoudige basis
 8. Uddesavibhanga Sutta - Een samenvatting
 9. Aranavibhanga Sutta - De uiteenzetting van geen-conflict
 10. Dhatuvibhanga Sutta - De uiteenzetting van de elementen
 11. Saccavibhanga Sutta - De uiteenzetting van de waarheden
 12. Dakkhinavibhanga Sutta - De uiteenzetting van offergaven

3-5. Salayatana vagga - Het hoofdstuk van de zesvoudige basis

 1. Anathapindikovada Sutta - Advies aan Anathapindika
 2. Channovada Sutta - Advies aan Channa
 3. Punnovada Sutta - Advies aan Punna
 4. Nandakovada Sutta - Advies van Nandaka
 5. Cula Rahulovada Sutta - De kleine toespraak over het advies aan Rahula
 6. Chachakka Sutta - De zes sets van zes
 7. Maha Salayatanika Sutta - De grote toespraak over de zesvoudige basis
 8. Nagaravindeyya Sutta - Tot de Nagaravinda's
 9. Pindapataparisuddhi Sutta - Het zuiveren van de bedelronde
 10. Indriyabhavana Sutta - De ontwikkeling van de vermogens