De eerste toespraak

De Boeddha zet het Wiel der Wet in beweging...

Nadat hij zich de Vier Edele Waarheden uit eigen beweging had gerealiseerd, besloot de Boeddha zijn Leer te prediken aan de vijf leerlingen die hem eerder in Uruvela (nu Bodh Gaya) als leraar hadden geaccepteerd en nu in het Hertenpark van Isipatana verbleven. De eerste toespraak die de Boeddha hield, staat bekend als de Dhamma Cakka Ppavattana Sutta - Het in beweging zetten van het Wiel der Wet. Hierin is de basis van het boeddhisme samengevat:

  1. de edele waarheid van lijden;
  2. de edele waarheid van de oorzaak van lijden;
  3. de edele waarheid van de opheffing van lijden;
  4. de edele waarheid van het pad dat leidt naar de opheffing van lijden.

Tijdens deze toespraak, verrees in ÚÚn van de leerlingen, de Eerwaarde Konda˝˝a de hartstochtloze, onbevlekte visie van waarheid: "Alles wat de aard van opkomen in zich heeft, heeft ook de aard van vergaan in zich[1]." De Eerwaarde Konda˝˝a verwierf tijdens deze toespraak de eerste graad van heiligheid (sotapatti). In de toespraak die daarop volgde, de Anatta Lakkhana Sutta - De karakters van niet-zelf, verwierven alle vijf de leerlingen de hoogste graad van heiligheid, Arahatschap (Arahatta).

Eindnoten

[1] Yam ki˝ci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammam.

RegID: Div057
Bijgewerkt op: 29 oktober 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen