Het Pad

Magga vagga

Hoofdstuk 20 Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada.
Dhammapada 273-289

Het allerbeste pad is het Achtvoudige Pad, de allerbeste waarheden zijn de Edele Waarheden, onthechting de allerbeste staat, de Ziener de allerbeste onder de mensheid.

273. Van de paden is het Achtvoudige Pad het allerbeste, van de waarheden de Vier Waarheden, van alle staten is onthechting de allerbeste, en onder de tweevoetigen de Ziener.

maggan'atthaniko settho saccanam caturo pada virago settho dhammanam dipadana˝ca cakkhuma

Van alle paden is het Achtvoudige Pad het allerbeste. Van de waarheden zijn de Vier Edele Waarheden de allerbeste. Onthechting (Nibbana) is de allerbeste staat van alle staten. En van alle mensen (de tweevoetigen) is hij die ogen heeft (de Boeddha) de allerbeste.

Meer lezen...

Er is geen ander pad dan dit pad voor de zuivering van inzicht. Ga dit pad op en trotseer al het kwaad.

eso'va maggo natth'a˝˝o dassanassa visuddhiya etamhi tumhe patipajjatha marass'etam pamohanam

Dit is het pad. Er is geen ander pad voor de zuivering van inzicht. Dit pad dien je te volgen voor Mara's totale verbijstering. Door dit pad te volgen zal Mara geen grip meer op je hebben.

Meer lezen...

Door dit pad te volgen zul je al het lijden vernietigen. Nadat ik het pad zelf had gerealiseerd, heb ik het bekend gemaakt.

275. Ga dit pad op en je zult een einde aan lijden maken. Want nadat de pijlen van ellende waren uitgetrokken, is het pad door mij goed verkondigd.

etamhi tumhe patipanna dukkhass'antam karissatha akkheto ve maya maggo a˝˝aya sallasanthanam

Jijzelf moet de inspanning leveren. Boeddha's onderwijzen slechts de weg. Betreed het pad en je zult jezelf bevrijden.

tumhehi kiccam atappam akkhataro Tathagata patipanna pamokkhanti jhayino Marabandhana

De inspanning moet door jou zelf gedaan worden. De Tathagata's (de Boeddha's) wijzen slechts de weg en leiden je. Degenen die mediteren, zij die het pad volgen, ontsnappen volledig aan de hinderlagen van Mara.

Meer lezen...

Alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk. Ontwaking door deze kennis leidt tot bevrijding.

277. Wanneer met wijsheid de vergankelijkheid van samengestelde dingen wordt gezien, krijgt men genoeg van dit lijden. Dit is het pad naar zuiverheid.

sabbe sankhara anicca'ti yada pa˝˝aya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo vishuddhiya

Alle geconditioneerde dingen zijn beladen met lijden. Deze kennis verheldert je pad...

278. Wanneer met wijsheid het lijden van samengestelde dingen wordt gezien, krijgt men genoeg van dit lijden. Dit is het pad naar zuiverheid.

sabbe sankhara dukkha'ti yada pa˝˝aya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo vishuddhiya

Alle dingen zijn zonder een zelf of ziel. Deze ontwaking leidt naar het pad...

279. Wanneer met wijsheid het onwezenlijke van samengestelde dingen wordt gezien, krijgt men genoeg van dit lijden. Dit is het pad naar zuiverheid.

sabbe dhamma anatta'ti yada pa˝˝aya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo vishuddhiya

Niet initiatief nemend, jeugdig maar toch sloom, niet resoluut en zwak, goede gedachte onderdrukkend; zij falen in het vinden van het pad.

280. Wanneer het tijd is om inspanning te leveren maar men levert die inspanning niet; terwijl men jong en sterk is en desondanks toch sloom; als goede gedachten in de geest onderdrukt worden en men lui is: dan zal men het pad naar wijsheid niet vinden.

utthanakalamhi anutthahano yuva bali alasiyam upeto samsanna sankappamano kusito pa˝˝aya maggam alaso na vindati

Ga het pad op dat voor jou is geopenbaard door de heiligen. Beheers jezelf in je spraak, gedachten en daden met het lichaam.

vacanurakkhi manasa susamvuto kayena ca akusalamna kayira ete tayo kammapathe visodhaye aradhaye maggam isippaveditam

Als iemand zichzelf goed beheerst in het spreken, goed beheerst in de geest en als iemand zich weerhoudt van lichamelijke immoraliteit (kamma patha), dan zal hij zeker het Edele Achtvoudige Pad (Ariya Atthangika Magga) bereiken dat door de heiligen is gerealiseerd.

Meer lezen...

Van energieke toewijding ontspruit wijsheid. Ga daarom die weg op zodat wijsheid toeneemt.

282. Van meditatie ontspruit wijsheid; bij gebrek aan meditatie neemt wijsheid af. Dit tweevoudige pad kennende, dat toeneemt of afneemt, dient iemand zichzelf aan te sporen zodat zijn wijsheid toeneemt.

yoga ve jayati bhuri ayoga bhurisankhaya etam dvedha patham natva bhavaya vibhavaya ca tathattanam niveseyya yatha bhuri pavaddhati

Kap het bos en het struikgewas om, maar niet de alleenstaande boom. Het is het bos en het struikgewas dat angst voortbrengt. Bevrijd je daarvan.

vanam chindatha ma rukkham vanato jayati bhayam chetva vana˝a vantham ca nibbana hotha bhikkhavo

Monniken, kap het woud van bezoedelingen om, maar kap niet de alleenstaande boom om. Angst komt voort uit het woud van bezoedelingen. Veeg het schoon, zowel het woud als het struikgewas. Wanneer dit kapwerk volbracht is heb je Nibbana verwerkelijkt.

Meer lezen...

De Detailpagina van dit vers is volledig uitgewerkt.

Zolang de hartstocht van de man naar vrouwen niet afgekapt is, ligt de geest aan banden.

284. Zolang er het struikgewas van bezoedelingen van de man naar de vrouw bestaat, zo lang is die man in zijn geest gehecht, precies zoals een kalf gehecht is aan de moederkoe.

yavam hi vanatho na chijjati anumatto'pi narassa narisu patibaddhamano'va tava so vaccho khirapako'va matari

Kap gehechtheden door zoals je een lelie bij de steel afbreekt met je eigen hand. Ga door op het pad naar Nibbana.

ucchinda sinehamattano kumudam saradikam'va panina santimaggameva bruhaya nibbanam sugatena desitam

Net zoals een persoon een lelie plukt in de herfst met zijn eigen hand, zo makkelijk kun je je gehechtheid aan jezelf 'afplukken'. Ontwikkel het pad dat naar Nibbana leidt zoals dat door de Boeddha is aanbevolen. Hier wordt het gemak benadrukt waarmee Arahatschap bereikt kan worden (een lelie in de herfst kan makkelijk geplukt worden).

Meer lezen...

Onwijze mensen maken plannen voor de toekomst, van seizoen tot seizoen, en denken niet na over de gevaren waarmee zij verbonden zijn.

286. Hier zal ik de regentijd doorbrengen, hier de winter en hier de zomer; aldus denkt de dwaas. Hij realiseert zich niet het gevaar (dat de dood elk moment kan komen).

idha vassam vasissami idha hemantagimhisu iti balo vicinteti antarayam na bujjhati

Mensen zijn verzot op kinderen en weelde. Maar de dood sleurt hen mee zoals een vloedgolf een slapend dorp meesleurt.

287. Zij die een gehechte geest hebben en hartstocht hebben naar kinderen en vee, worden door de dood gegrepen en meegenomen zoals een vloedgolf een slapend dorp meesleurt.

tam puttapasusammattam byasattamanasam naram suttam gamam mahogho'va maccu adaya gacchati

Wanneer de dood komt, kunnen noch ouders, noch kinderen, noch verwanten iemand beschermen.

288. Noch zonen bieden bescherming, noch vader noch familie; wanneer iemand gegrepen wordt door de koning van de Dood, dan wordt er temidden van kennissen geen bescherming gevonden.

na santi putta tanaya na pita na'pi bandhava antakena'dhipannassa natthi ˝atisu tanata

De waarheid hieromtrent kennende, moet de deugdzame en wijze persoon het pad naar Nibbana vrijmaken.

289. Laat de wijze, die dit feit begrepen heeft en door deugd goed bedwongen is, snel het pad vrijmaken dat naar Nibbana leidt.

etamatthavasam ˝atva pandito silasamvuto nibbanagamanam maggam khippameva visodhaye