Waakzaamheid

Appamada vagga

Hoofdstuk 2 Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada.
Dhammapada 21-32

Oplettendheid en ijver zijn de weg naar Nibbana. De onoplettenden zijn zoals de dood.

021. Oplettendheid is het onsterfelijke pad, onoplettendheid is het pad naar de dood. Zij die oplettend zijn sterven niet, maar de onoplettenden zijn zoals de dood.

appamado amatapadam pamado maccuno padam appamatta na miyanti ye pamatta yatha mata

De wijze, die behagen schept in de manier van de Edelen, geniet van oplettendheid.

022. De wijzen die dit herkennen als het kenmerk van oplettendheid, scheppen behagen in de sferen van de Edelen en verheugen zich in oplettendheid.

etam visesato natva appamadamhi pandita appamade pamodanti ariyanam gocare rata

De standvastige en aanhoudende meditator wint de onovertrefbare veiligheid en zegen van Nibbana.

te jhayino satatika niccam dalhaparakkama phusanti dhira nibbanam yogakkhemam anuttaram

De wijze personen die standvastig mediteren, bereiken een niveau van begrip dat hen in staat stelt om Nibbana te ervaren. Die wijze personen die onophoudelijk doorgaan in hun meditatiebeoefening, sterk en volhardend, ervaren Nibbana: de meest verheven veiligheid (daarom bevrijding) van alle banden (yoga).

Meer lezen...

Indachtig en volhardend, zuiver, zelfbeheerst en rechtschapen, geniet een mens van beroemdheid en voorspoed.

024. Volhardend en indachtig, zuiver in handelingen, zorgvuldig in alle activiteiten, een rechtschapen leven leidend; voor zulk een oplettend persoon neemt de glorie toe.

utthanavato satimato sucikammassa nisammakarino sannatassa ca dhammajivino appamattassa yaso 'bhivaddhati

Laat elk wijs mens door vastberadenheid, indachtigheid, beteugeling en zelfbeheersing, een eiland voor zichzelf maken dat geen vloedgolf kan wegspoelen.

025. Door vastberadenheid en indachtigheid, door beteugeling en zelfbeheersing, maakt degene die wijs is een eiland voor zich dat geen vloedgolf kan overspoelen.

utthanen 'appamadena sa˝˝amena damena ca dipam kayiratha medhavi yam ogho nabhikirati

Terwijl de onwetenden achteloos zijn, koestert de wijze oplettendheid als een waardevolle schat.

026. Dwaze mensen met weinig verstand, doen zich tegoed aan onoplettendheid. Maar hij die wijs is, behoedt oplettendheid en koestert dat als een grote schat.

pamadamanuyu˝janti bala dummedhino jana appamada˝ca medhavi dhanam settham'va rakkathi

Verheug je niet in sensualiteit of onoplettendheid. Wanneer iemand ijverig mediteert, wint hij immense zegen.

027. Geef niet toe aan onoplettendheid! Vermijd (de begeerte naar) zintuiglijke plezieren! De oplettende en contemplatieve persoon verwerft een overvloed aan zegen.

ma pamadamanuyu˝jetha ma kamaratisanthavam appamatto hi jhayanto pappoti vipulam sukham

De wijzen en achtenswaardigen, zij die zonder verdriet zijn en ijverig zijn, stijgen hoog op en overzien het verdrietige volk beneden hen.

028. Wanneer een wijs mens onoplettendheid door oplettendheid heeft verdreven, de toren van wijsheid standvastig heeft beklommen, overziet hij, vrij van verdriet, de massa. Hij kijkt op het verdrietige volk neer, zoals een man op de top van een berg neerkijkt op hen die beneden zijn.

pamadam appamadena yada nudati pandito pa˝˝apasadamaruyha asoko sokinim pajam pabbatattho'va bhummatthe dhiro bale avekkhati

IJverig en wakker, haalt de wijze de onachtzame in, zoals een snel paard een zwak paard inhaalt.

029. Onder de onoplettenden, oplettend. Onder de slapenden, klaar wakker. Zoals een snel paard een zwak paard achterlaat, zo wint ook degene met vlekkenloze wijsheid.

appamatto pamattesu suttesu bahujagaro abalassam'va sighasso hitva yati sumedhaso

Waakzaamheid maakte Magha tot koning van de deva's. Oplettendheid wordt altijd geprezen.

appamadena Maghava devanam setthatam gato appamadam pasamsanti pamado garahito sada

De brahmaanse jongeling Magha werd, vanwege oplettendheid, wedergeboren als de leider van de deva's. Daarom wordt oplettendheid altijd geprezen, en luiheid en onoplettendheid worden altijd verworpen.

Meer lezen...

Zoals een brandend vuur, zo beweegt de oplettende monnik zich voorwaarts en vernietigt hij alle banden, grote en kleine.

031. De bhikkhu die vreugde vindt in waakzaamheid, die onachtzaamheid met afkeer beziet, maakt vorderingen en verteert net zoals het vuur, alle banden, grove en subtiele.

appamadarato bhikkhu pamade bhayadassi va sa˝˝ojanam anum thulam daham aggi va gacchati

De monnik, als zoeker naar waarheid, keert zich af van onoplettendheid omdat hij weet dat iemand, die onoplettend is, gevangen komt te zitten in het oneindige lijden van samsara. Daarom baant hij zich vol ijver een weg, en brandt hij waakzaam de banden (sa˝˝ojana) weg die mensen aan wereldse gezindheid binden.

Meer lezen...

De Detailpagina van dit vers is volledig uitgewerkt.

De monnik die vreugde vindt in oplettendheid faalt nooit om de doodloze staat te verwerven.

032. De bhikkhu die vreugde vindt in waakzaamheid, die onachtzaamheid met afkeer beziet, zal nooit terugvallen. Hij is dicht bij Nibbana.

appamadarato bhikkhu pamade bhayadassi va abhabbo parihanaya nibbanass'eva santike

Als waarheidzoeker ziet de monnik angst in onachtzaamheid van oplettendheid. Hij zal zeker niet terugvallen van de spirituele hoogten die hij al heeft bereikt. Hij is ervan verzekerd Nibbana te bereiken.

Meer lezen...