Khuddaka Nikaya

Collectie van de kleinere teksten

De Khuddaka Nikaya, of 'Collectie van de kleinere teksten' (in Pali betekent khuddha 'kleiner', 'korter', 'minder') is een wijd uiteenlopende collectie van 'boeken', waarvan er sommigen door de eeuwen heen bewaard en herinnerd zijn gebleven door devote boeddhisten van over de hele wereld. Sommige bieden inspirerende verzen van verlichting door de monniken en nonnen ten tijde van de Boeddha en sommige zijn gewoon wat meer sober. Buddhaghosa noemde deze collectie 'De Collectie van de kleinere boeken'. Deze nikaya schijnt geleidelijk aan aangegroeid te zijn nadat de oudere nikaya's afgesloten waren en zijn waarschijnlijk pas later in de Ti Pitaka opgenomen. De Khuddaka Nikaya bestaat uit 18 hoofdcollecties. Voor meer, zie Khuddaka Nikaya info.

Khuddakapatha

Dhammapada

Udana

Itivuttaka

Sutta Nipata

Vimanavatthu

Petavatthu

Theragatha

Therigatha

Jataka

Niddesa

Patisambhida Magga

Apadana

Buddhavamsa

Cariya Pitaka

Nettippakarana

Petakopadesa

Milinda Pa˝ha