De Boeddha onderwijst dat alle dingen zonder een zelf zijn

Veel mensen geloven in een opperwezen, in een zelf of in een ziel. Maar de Boeddha onderwijst dat wanneer alle dingen steeds in voortdurende verandering zijn, er geen enkel op zichzelf bestaand of onveranderlijk ding of wezen kan bestaan. Wie dit inziet bevrijdt zich van elke vorm van slavernij...

De Boeddha leert dat alle dingen zonder een zelf zijn (anatta). Wanneer iets vergankelijk is en dus onderhevig aan verandering is, zoals alle geconditioneerde dingen zijn, dan kan er geen opperwezen, een zelf of een ziel zijn (dat altijd en eeuwig blijft, dus onveranderlijk is). Het zou tegen de ware aard der natuur ingaan. Noch buiten ons noch in ons, is een opperwezen of een zelf of een ziel dat de meester over ons lichaam of onze geest is. Alleen een Boeddha onderwijst een dergelijke Leer. De Boeddha zette zijn Leer over niet-zelf de Anatta Lakkhana Sutta (De karakters van niet-zelf) uiteen voor de vijf monniken te Isipatana.

RegID: Div062
Bijgewerkt op: 12 mei 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen