De hel

Niraya vagga

Hoofdstuk 22 Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada.
Dhammapada 306-319

Hij die iets beweert wat niet waar is, en hij die ontkent wat waar is, ervaren dezelfde pijn na hun dood.

306. Iemand die de waarheid ontkent en iemand die iets gedaan heeft en zegt: "Dat heb ik niet gedaan", gaan naar de hel (niraya). Na de dood vergaat het beide typen personen, die deze slechte daden verrichten, hetzelfde.

abhutavadi nirayam upeti yo vapi katva na karom iti ca'ha ubho'pi te pecca sama bhavanti nihinakamma manuja parattha

Iemand die leugens vertelt over anderen gaat naar de hel (niraya); iemand die kwaad begaan heeft en zegt: "Dat heb ik niet gedaan", gaat ook naar de hel. Kwaaddoeners zoals zij, lijden op dezelfde manier in hun volgende bestaansvorm (de hel).

Meer lezen...

Velen die het geverfde gewaad aandoen, zijn ongedisciplineerd en hebben slechte manieren, waardoor zij worden wedergeboren in de hel.

307. Velen die het gele gewaad dragen, zijn onbeheerst en doen slechte dingen; deze slechteriken worden door hun slechte daden in de hel wedergeboren.

kasavakantha bahavo papadhamma asa˝˝ata papa papehi kammehi nirayam te upapajjare

Voor een immorele monnik is het beter om gloeiende ballen te eten dan te gedijen op het aalmoezenvoedsel dat door de mensen is gegeven.

308. Het is beter om een roodgloeiende ijzeren bal te eten dan dat men het voedsel zou moeten eten dat door de mensen is gegeven terwijl men zonder moraliteit en onbeheerst is.

seyyo ayogulo bhutto tattho aggisikhu'pamo yance bhu˝jeyya dussilo ratthapindam asa˝˝ato

Door overspel worden gebreken opeengestapeld en vormen een verborgen ongemak. Terwijl hij hier lijdt aan de afkeuringen, ondervindt hij pijn in de hel.

cattari thanani naro pamatto apajjati paradarupasevi apu˝˝alabham na nikamaseyyam nindam tatiyam nirayam catuttham

Een onnadenkend persoon die naar de vrouw van een ander gaat, zal lijden aan vier kwade gevolgen: Ten eerste zal hij zonde verkrijgen -- dat is geen verdienste. Ten tweede zal hij niet genoeg aan comfortabele slaap genieten; hij slaapt slecht door zijn slechte geweten. Ten derde valt hij in ongenade. Ten vierde zal hij in de hel worden wedergeboren.

Meer lezen...

De Detailpagina van dit vers is volledig uitgewerkt.

Voor de overspelpleger is het een beperkt plezier en de vrees voor straf. Een zonde die hij totaal zou moeten vermijden.

310. Zonde verkregen en slechte geboorte, schrikt man en vrouw -- kort is hun vreugde, de koning beveelt een zware straf: daarom moet men niet slapen met iemand die gehuwd is.

apu˝˝alabho ca gati ca papika hitassa bhitaya rati ca thokika raja ca dandam garukam paneti tasma naro paradaram na seve

Verkeerd geleid monnikschap leidt naar de hel (niraya), precies zoals kusa gras dat de hand verwondt wanneer het verkeerd vastgegrepen wordt.

kuso yatha duggahito hattham evanukantati sama˝˝am dupparamattham nirayayu'pakaddhati

Het blad van kusa gras zal in de hand snijden wanneer het verkeerd vastgegrepen wordt. Op dezelfde manier zal iemand de hel ingetrokken worden, wanneer iemand op de verkeerde manier met het kloosterleven omgaat.

Meer lezen...

Slap in daden, onzuiver in gedrag en onbetrouwbaar in het heilige leven. Dit leidt nooit tot grote resultaten.

312. Het kan zijn dat daden niet van harte worden uitgevoerd, dat het doen van geloften onzuiver is, dat het heilige leven op een dubieuze wijze geleid wordt. Dit alles brengt geen goede resultaten voort.

yam kinci sithilam kammam sankilittha˝ca yam vatam sankassaram brahmacariyam na tam hoti mahapphalam

Ben resoluut in datgene wat gedaan moet worden. Slapheid verlaagt je.

313. Als er iets is dat gedaan moet worden, doe het dan met grote standvastigheid, want een slap kloosterleven doet in werkelijkheid het stof alleen maar verder toenemen.

kayira ce kayirath'etam dalham etam parakkame sithilo hi paribbajo bhiyyo akirate rajam

Het beste is om geen enkel kwaad te doen. Het foltert de kwaaddoener op later tijdstip. Goede daden leiden nooit tot kwelling.

314. Het is beter om geen kwade daad te begaan, want de kwade daad doet later pijn. Het is beter om een goede daad te begaan, want als een goede daad is begaan, krijgt men daar nooit berouw over.

akatam dukkatam seyyo paccha tappati dukkatam kata˝ ca sukatam seyyo yam katva nanutappati

Bewaak jezelf als een grensdorp tegen de aanvallen van het kwaad. Nalatigheid leidt iemand naar de afgrond.

nagaram yatha paccantam guttam santarabahiram evam gopetha attanam khano ve ma upaccaga khanatita hi socanti nirayamhi samappita

Zoals een grensdorp aan de binnenkant en aan de buitenkant bewaakt wordt, bewaak op die manier ook jezelf. Laat het juiste moment (waarop cruciale handelingen verricht worden) niet onopgemerkt voorbijgaan. Zij die dergelijke momenten wel voorbij laten gaan, komen tot ellende (wanneer de daad rijpt) omdat zij zichzelf naar de hel sturen (omdat de persoon in kwestie zelf de beslissing neemt voor wat betreft de uitvoering van verkeerde daden).

Meer lezen...

Zij die zich schamen voor datgene waar iemand zich niet voor hoeft te schamen, en zij die zich niet schamen voor datgene waar iemand zich wel voor zou moeten schamen, zijn allen gebonden aan de hel (niraya).

alajjitaye lajjanti lajjitaye na lajjare micchaditthisamadana satta gacchanti duggatim

Degenen die zich schamen waarvoor men zich niet hoeft te schamen, en degenen die zich niet schamen waarvoor men zich wel zou moeten schamen, houden er allemaal verkeerde inzichten op na en gaan daarom naar ellendige staten (de hel, niraya). Zie ook ahirika.

Meer lezen...

Zij die vrezen wat niet gevreesd hoeft te worden en niet vrezen wat echt gevreesd moet worden, zijn bestemd voor geboorte in de hel (niraya).

abhaye bhayadassino bhaye ca'bhayadassino micchaditthisamadana satta gacchanti duggatim

Er zijn mensen die angst hebben voor iets dat zij niet hoeven te vrezen. Er zijn er ook die niet angstig zijn voor datgene wat zij in werkelijkheid dienen te vrezen. Zij allen, die de verkeerde geloven aanhangen, gaan naar ellendige sferen. Zie ook anottappa.

Meer lezen...

Fouten zien in dat wat niet fout is en geen fouten zien in dat wat werkelijk fout is; zulke misleidde mensen treden de pijn tegemoet.

avajje vajjadassino vajje ca'vajjadassino micchaditthisamadana satta gacchanti duggatim

Zij die het correcte voor het incorrecte aanzien, en zij die het incorrecte voor het correcte aanzien, gaan na hun dood naar ellendige staten (de hel, niraya) omdat zulke mensen er verkeerde inzichten op nahouden.

Meer lezen...

Het verkeerde zien als het verkeerde en het juiste als het juiste; zulke goed onderwezen mensen worden in een gelukkige staat geboren.

319. Het verkeerde wordt gezien als het verkeerde; ook weten zij wat niet verkeerd is. Zo gaan wezens, door het juiste inzicht te omhelzen, naar gelukkige staten.

vajjan ca vajjato natva avajjan ca avajjato sammaditthisamadana satta gacchanti suggatim