Duizenden

Sahassa vagga

Hoofdstuk 8 Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada.
Dhammapada 100-115

En betekenisvol woord dat tot kalmte leidt is veel beter dan duizend lege woorden.

100. Uitdrukkingen kunnen samengesteld zijn uit duizend nietsbetekenende woorden, maar veel beter is n betekenisvol woord waardoor men kalmeert.

sahassamapi ce vaca anatthapadasamhita ekam atthapadam seyyo yam sutva upasammati

En betekenisvol vers dat tot kalmte leidt is veel beter dan duizend lege verzen.

101. Gedichten kunnen samengesteld zijn uit duizend nietsbetekenende verzen, maar veel beter is n betekenisvol vers waardoor men kalmeert.

sahassamapi ce gatha anatthapadasamhita ekam gathapadam seyyo yam sutva upasammati

En enkel Dhamma-woord dat naar kalmte leidt is veel beter dan honderd lege woorden.

yo ce gathasatham bhase anatthapadasamhita ekam dhammapadam seyyo yam sutva upasammati

Iemand kan honderd verzen reciteren die gevuld zijn met nietsbetekenende woorden. Maar als iemand n enkel betekenisvol vers reciteert waarin ware wijsheid schuilt, dan is dat veel waardevoller en edeler.

Meer lezen...

De overwinning op jezelf overtreft de overwinning op duizend anderen in de strijd.

103. Iemand kan duizend maal duizend mensen in de strijd overwinnen, maar degene die zichzelf overwint is de grootste overwinnaar op elk slagveld.

yo sahassam sahassena sangame manuse jine ekam ca jeyyam'attanam sa ve sangamajuttamo

Overwin jezelf, niet iemand anders. Deze overwinning is verheven. Zo leid je altijd een gedisciplineerd leven.

104. De overwinning op jezelf is groter dan de overwinning op anderen. Zulk iemand die zijn eigen zelf overwonnen heeft, is altijd beteugeld in gedrag.

atta have jitam seyyo ya ca'yam itara paja attadantassa posassa niccam saatacarino

Zulke overwinning van een mens kan zelfs niet door Mara of Brahma teniet gedaan worden.

105. Noch een deva, noch een gandhabba, noch Mara samen met Brahma, kan de overwinning van zulk een persoon teniet doen.

n'eva devo na gandhabbo na Maro saha Brahmuna jitam apajitam kayira tatharupassa jantuno

Zulk een overwinning kan zelfs niet in verslagenheid worden omgekeerd, door een deva, een gandhabba, Mara of Brahma. Deze overwinning kan door geen enkel ander wezen ongedaan gemaakt worden.

Meer lezen...

Zelfs een moment van eerbiedbetuiging aan een zelf ontwikkelde persoon overtreft honderd jaar lange aanbidding.

106. Iemand kan maand na maand, honderd jaren lang duizend offers brengen, maar als iemand slechts n moment eerbied betuigt aan degene met een ingetoomde en gedisciplineerde geest, dan is zulk een eerbetoon veel beter dan een eeuw lang offers brengen.

mase mase sahassena yo yajetha satam samam ekam ca bhavitattanam muhuttam api pujaye sa yeva pujana seyyo yam ce vassasatam hutam

Zelfs een moment van eerbiedbetuiging aan een Arahat overtreft honderd jaar lange aanbidding van het vuur.

107. Iemand kan honderd jaren lang het vuur in het woud aanbidden, maar als iemand slechts n moment eerbied betuigt aan degene met een ingetoomde en gedisciplineerde geest, dan is zulk een eerbetoon veel beter dan een eeuw lang het vuur aanbidden.

yo ce vassasatam jantu aggim paricare vane ekam ca bhavitattanam muhuttam api pujaye sa yeva pujana seyyo yam ce vassasatam hutam

Activiteiten van aanbidding en gebeden, zelfs een heel jaar lang, zijn nog geen vierde deel waard in tegenstelling tot een enkele huldebetuiging aan een edel persoon.

108. In deze wereld kan iemand verdiensten nastreven door kleine of grote offergaven te brengen, of door zelfs een heel jaar lang offergaven te brengen. Maar dat alles is nog geen vierde deel van wanneer men eerbied betuigt aan een persoon die recht door zee is, hetgeen veel edeler is.

yam kin ci yittham va hutam va loke samvaccharam yajetha puapekho sabbam'pi tam na catubhagameti abhivadana ujjugatesu seyyo

Respectvol gedrag ten opzichte van Eerwaarden strekt tot een lang leven, schoonheid, geluk en kracht.

109. Voor iemand met een respectvol karakter, die altijd de Eerwaarden vereert, daarvan nemen de volgende kwaliteiten toe: de lengte van het leven, schoonheid, geluk en kracht.

abhivadanasilissa niccam vaddhapacayino cattaro dhamma vaddhanti ayu vanno sukham balam

Een zondig en losbandig leven van zelfs honderd jaar, weeg niet op tegen het leven van n levensdag in deugdzaamheid en wijsheid.

110. Iemand kan honderd jaren leven in dwaasheid en ongeordendheid van geest, maar n enkele levensdag van iemand die deugdzaam en meditatief is, is veel beter.

yo ca vassasatam jive dussilo asamahito eka'ham jivitam seyyo silavantassa jhayino

En enkele levensdag van een wijs, meditatief mens, is veel beter dan de honderd jaren van het leven van een immorele dwaas.

111. Iemand kan honderd jaren leven in dwaasheid en ongeordendheid van geest, maar n enkele levensdag van iemand die wijs en meditatief is, is veel beter.

yo ca vassasatam jive duppao asamahito eka'ham jivitam seyyo paavantassa jhayino

En enkele levensdag van een wijs, energiek mens, is veel beter dan de honderd jaren van het leven van een lui iemand die geen initiatieven toont.

112. Iemand kan honderd jaren leven in luiheid en zwakke inspanning, maar n enkele levensdag van iemand die inspanning ontwikkelt, is veel beter.

yo ca vassasatam jive kusito hinaviriyo ekaham jivitam seyyo viriyama rabhato dalham

Het leven van n enkele levensdag waarin het opkomen en het vergaan van dingen wordt gezien, is meer waard dan een leven van honderd jaar, zonder dat te zien.

113. Ofschoon iemand honderd jaren kan leven en niet het opkomen en vergaan (van dingen) ziet, dan is n levensdag veel beter als men het opkomen en vergaan wel ziet.

yo ca vassasatam jive apassam udayabbayam eka'ham jivitam seyyo passato udayabbayam

En enkele levensdag waarin het Doodloze gezien wordt, is veel beter dan het leven van honderd jaren waarin dat niet gezien wordt.

114. Iemand kan honderd jaren leven en het Doodloze niet zien, maar n enkele levensdag van iemand die het Doodloze wel ziet, is veel beter.

yo ca vassasatam jive apassam amatam padam eka'ham jivitam seyyo passato amatam padam

En enkele levensdag waarin de Dhamma wordt gezien, is veel beter dan het leven van honderd jaren waarin die niet wordt gezien.

115. Iemand kan honderd jaren leven en de Verheven Dhamma niet zien, maar n enkele levensdag van iemand die de Verheven Dhamma wel ziet, is veel beter.

yo ca vassasatam jive appasam dhammamuttamam eka'ham jivitam seyyo passato dhammamuttamam

En enkele levensdag van een wijs mens die de Edele Leer ziet, is veel beter dan het leven van honderd jaren van een mens die de Verheven Leer niet ziet.

Meer lezen...