De wijzen

Pandita vagga

Hoofdstuk 6 Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada.
Dhammapada 76-89

Door om te gaan met wijze mensen die als 'schatopenbaarders' zijn, worden je fouten in een opbouwende wijze getoond.

076. Als iemand een wijs man ontmoet die zijn gebreken opspoort en zijn afkeuring hierover te kennen geeft, dan is dit iemand die een verborgen schat openbaart; met zulk een wijze moet iemand omgaan. In zo'n gezelschap wordt iemand verrijkt en gaat er nooit op achteruit.

nidhinam'va pavattaram yam passe vajjadassinam niggayha vadim medhavim tadisam panditam bhaje tadisam bhajamanassa seyyo hoti na papiyo

Het advies van wijze mensen valt goed bij deugdzame mensen, maar niet bij hen die slecht zijn.

077. Hem aansporen, hem instrueren, en iemand doen afbuigen van asociaal gedrag. Inderdaad, zo iemand is geliefd bij de goede mensen, maar niet geliefd bij de slechten.

ovadeyyanusaseyya, asabbha ca nivaraye, satam hi so piyo hoti, asatam hoti appiyo

Ga niet met de verdorven en de kwade om. Kijk uit naar het gezelschap van edele en deugdzame vrienden.

078. Kom niet in de nabijheid van slechte vrienden, zoek geen toevlucht in schurken. Breng je tijd door met edele vrienden, ga met edele mensen om die beter zijn.

na bhaje papake mitte na bhaje purisadhame bhajetha mitte kalyane bhajetha purisuttame

Een Dhamma-liefhebber verblijft in een vredige en verkwikkende sfeer en geniet van het edele onderwijs.

079. Gelukkig is hij die de Dhamma indrinkt, met een hart dat zuiver en rustig is. Zo'n wijze verheugt zich steeds in de Dhamma welke door de Edelen van geest verklaard is.

dhammapiti sukham seti vippasannena cetasa ariyappavedite dhamme sada ramati pandito

De wijzen disciplineren zichzelf zoals akkerbevloeiers het water, pijlmakers de pijlen, en timmerlieden het hout.

080. Bouwers van irrigatiewerken leiden het water; pijlmakers vormen de pijlschachten; timmerlieden bewerken het hout, en zij die wijs zijn oefenen zich in zelfbeheersing.

udakam hi nayanti nettika usukara namayanti tejanam darum namayanti taccaka attanam damayanti pandita

Zowel in lof als in blaam blijft de wijze onbewogen zoals een rots in de wind.

081. Zoals een grote rots niet beweegt door de wind, zo blijven de wijzen onwrikbaar door zowel lof als kritiek.

selo yatha ekhagano vatena na samirati evam ninda pasamsasu na saminjanti pandita

De Leer van de Boeddha maakt de wijze vredig zoals een diepe, kalme en heldere oceaan.

yatha'pi rahado gambhiro vippasanno anavilo evam dhammani sutvana vippasidanti pandita

De buitengewoon diepe oceanen zijn vredig, kalm en niet opgewonden. Op dezelfde manier verwerven wijze mensen die naar de woorden van de Boeddha luisteren, diep inzicht. Zij zijn buitengewoon kalm en vredig.

Meer lezen...

De wijzen zijn niet uitgelaten en niet neerslachtig vanwege geluk of pijn. De wijzen verzaken alles.

083. De edelen verzaken alles. Zij die vredig zijn praten niet over verlangen naar zintuiglijke geneugten. En wanneer zij door geluk of pijn getroffen worden, is er noch neerslachtigheid noch uitgelatenheid bij hen te zien.

sabbattha ve sappurisa cajanti na kamakama lapayanti santo sukhena phuttha atha va dukhena na uccavacam pandita dassayanti

De wijze zal nooit kwaad begaan voor het belang van welke winst dan ook.

084. Noch voor zijn eigen voordeel noch voor het voordeel van anderen, verlangt hij naar kinderen, rijkdom of landgoed. Hij verlangt niet naar het onrealistische gewin voor zichzelf. Zo iemand wordt een deugdzaam, wijs en rechtschapen mens.

na atthahetu na parassa hetu na puttamicche na dhanam na rattham na iccheyya addhamena samiddhim attano sa silava pa˝˝ava dhammiko siya

Slechts weinigen steken over naar de overkant. Anderen rennen hulpeloos op en neer langs deze kust.

085. Onder de mensen zijn er maar weinigen die de Andere Kant bereiken; de meeste onder de mensheid snellen langs deze oever heen en weer.

appaka te manussesu ye jana paragamino athayam itara paja tiramevanudhavati

Zij die de Dhamma op de correcte manier beoefenen, zullen de oversteek naar Nibbana, het Onsterfelijke, maken.

086. Maar zij die de Dhamma beoefenen, overeenkomstig de goed verkondigde Dhamma, verlaten de heerschappij van de dood die zo moeilijk te verlaten is; zij zullen oversteken naar de Andere Kant.

ye ca kho sammadakkhate dhamme dhammanuvattino te jana paramessanti maccudheyyam suduttaram

De gebieden waarover Mara de heerschappij heeft, zijn moeilijk over te steken. Alleen zij, die geheel rechtvaardig de weg volgen die aangeduid wordt in de goed verkondigde Leer van de Boeddha, zullen in staat zijn die gebieden over te steken die zo moeilijk over te steken zijn.

Meer lezen...

De Detailpagina van dit vers is volledig uitgewerkt.

Verlaat onheilzame visies, wordt thuisloos en streef wijselijk naar Nibbana.

087. Na het verlaten van bezoedelde visies, moet de wijze het zuivere cultiveren nadat hij van het huislijke naar het thuisloze is gegaan, en zich in afzondering onthechten.

kanham dhammam vippahaya sukkham bhavetha pandito oka anokam agamma viveke yattha duramam

De wijze persoon zuivert zichzelf, hij is niet gehecht. Omdat hij geen zintuiglijk verlangen heeft, is hij bezitloos.

088. Laat hen verlangen naar die bijzondere verrukking, het verlaten van zintuiglijkheid, niets bezittend zijn. Zulke wijzen zuiveren zichzelf van alle bezoedelingen van de geest.

tatrabhiratimiccheyya hitva kame aki˝cano pariyodapeyya attanam cittaklesehi pandito

De beoefening van de zeven factoren van verlichting verzekerd de verwerkelijking van Nibbana.

yesam sambodhiangesu samma cittam subhavitam adanapatinissagge anupadaya ye rata khinasava jutimanto te loke parinibbuta

Er zijn wijze individuen die bijzonder goed die factoren hebben ontwikkeld die strekken tot de verwerkelijking van bevrijding, namelijk de zeven factoren van verlichting (bojjhanga). Zij hebben een volledig ontwikkelde geest. Emotioneel of mentaal zijn zij nergens aan gehecht. Zij verzetten zich tegen de tendens om hebberig en grijpgraag te zijn. Zij beleven vreugde in het niet vastklampen. Zij, de stralenden, die totaal gezuiverd zijn van bezoedelingen, hebben het Nibbana reeds in deze wereld verworven.

Meer lezen...