De grotere en de kleinere gift

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Onkruid is een plaag voor de velden. Hartstocht vernietigt de mens. Het geven aan hen die zonder hartstocht zijn, brengt goede gevolgen voort.

356. Onkruid is het verderf voor de velden; de gewone mens heeft hartstocht als zijn verderf. Vandaar dat offergaven aan hen die zonder hartstocht zijn, goede gevolgen voortbrengen.

tinadosani khettani ragadosa ayam paja tasma hi vitaragesu dinnam hoti mahapphalam

De velden hebben grassen (onkruid) als hun verderf. De massa (de gewone mensen) heeft hartstocht als hun onkruid. Daarom zijn goede en grote gevolgen alleen mogelijk door te geven aan hen die zonder hartstocht zijn.

Onkruid is een plaag voor de velden. Haat vernietigt de mens. Het geven aan hen die zonder haat zijn, brengt goede gevolgen voort.

357. Onkruid is het verderf voor de velden; de gewone mens heeft haat als zijn verderf. Vandaar dat offergaven aan hen die zonder haat zijn, goede gevolgen voortbrengen.

tinadosani khettani dosadosa ayam paja tasma hi vitadosesu dinnam hoti mahapphalam

De velden hebben grassen (onkruid) als hun verderf. De massa (de gewone mensen) heeft haat als hun onkruid. Daarom zijn goede en grote gevolgen alleen mogelijk door te geven aan hen die zonder haat zijn.

Onkruid is een plaag voor de velden. Onwetendheid vernietigt de mens. Het geven aan hen die zonder onwetendheid zijn, brengt goede gevolgen voort.

358. Onkruid is het verderf voor de velden; de gewone mens heeft onwetendheid als zijn verderf. Vandaar dat offergaven aan hen die zonder onwetendheid zijn, goede gevolgen voortbrengen.

tinadosani khettani mohadosa ayam paja tasma hi vitamohesu dinnam hoti mahapphalam

De velden hebben grassen (onkruid) als hun verderf. De massa (de gewone mensen) heeft onwetendheid als hun onkruid. Daarom zijn goede en grote gevolgen alleen mogelijk door te geven aan hen die zonder onwetendheid zijn.

Onkruid is een plaag voor de velden. Hebzucht vernietigt de mens. Het geven aan hen die zonder hebzucht zijn, brengt goede gevolgen voort.

359. Onkruid is het verderf voor de velden; de gewone mens heeft hebzucht als zijn verderf. Vandaar dat offergaven aan hen die zonder hebzucht zijn, goede gevolgen voortbrengen.

tinadosani khettani icchadosa ayam paja tasma hi vigaticchesu dinnam hoti mahapphalam

De velden hebben grassen (onkruid) als hun verderf. De massa (de gewone mensen) heeft hebzucht als hun onkruid. Daarom zijn goede en grote gevolgen alleen mogelijk door te geven aan hen die zonder hebzucht zijn.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp356-359
Bijgewerkt op: 17 mei 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen