Culla Dhanuggaha (Jonge Boogschutter de Wijze)

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Iemand die met intense lust zich steeds op mooie dingen fixeert, die bedwelmt is door zijn gedachten, van hem groeit de begeerte gestaag.

349. Voor iemand wiens gedachten overstelpt zijn, iemand die zijn felle hartstochten de zintuiglijke geneugten als het zuivere beschouwen; voor zulk iemand zal begeerte meer en meer toenemen. Zo iemand maakt de banden sterker.

vitakkapamathitassa jantuno tibbaragassa subhanupassino bhiyyo tanha pavaddhati esa kho dalham karoti bandhanam

Wiens gedachten overweldigd zijn door twijfels en vermoedens, wiens felle hartstochten de zintuiglijke geneugten als het zuivere beschouwen; van hem zal begeerte meer en meer toenemen. Dit maakt de band sterker.

Om de banden van Mara door te kappen, moet iemand het onzuivere in de wereld beschouwen en zijn gedachten goed bewaken.

vitakkupasame ca yo rato asubham bhavayati sada sato esa kho vyantikahiti esa checchati Marabandhanam

Hij die constant verbonden is in het verdrijven van twijfels en vermoedens die zijn gedachten overweldigen, is altijd vastberaden en indachtig; hij beschouwt de wereld op een realistische wijze en ziet deze niet als aangenaam. Hij is degene die begeerte zal uitroeien en de banden van Mara zal doorkappen.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp349-350
Bijgewerkt op: 17 mei 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen