De vele monniken

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Bewaak jezelf als een grensdorp tegen de aanvallen van het kwaad. Nalatigheid leidt iemand naar de afgrond.

nagaram yatha paccantam guttam santarabahiram evam gopetha attanam khano ve ma upaccaga khanatita hi socanti nirayamhi samappita

Zoals een grensdorp aan de binnenkant en aan de buitenkant bewaakt wordt, bewaak op die manier ook jezelf. Laat het juiste moment (waarop cruciale handelingen verricht worden) niet onopgemerkt voorbijgaan. Zij die dergelijke momenten wel voorbij laten gaan, komen tot ellende (wanneer de daad rijpt) omdat zij zichzelf naar de hel sturen (omdat de persoon in kwestie zelf de beslissing neemt voor wat betreft de uitvoering van verkeerde daden).

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp315
Bijgewerkt op: 15 januari 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen