De halsstarrige monnik

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Verkeerd geleid monnikschap leidt naar de hel (niraya), precies zoals kusa gras dat de hand verwondt wanneer het verkeerd vastgegrepen wordt.

kuso yatha duggahito hattham evanukantati sama˝˝am dupparamattham nirayayu'pakaddhati

Het blad van kusa gras zal in de hand snijden wanneer het verkeerd vastgegrepen wordt. Op dezelfde manier zal iemand de hel ingetrokken worden, wanneer iemand op de verkeerde manier met het kloosterleven omgaat.

Slap in daden, onzuiver in gedrag en onbetrouwbaar in het heilige leven. Dit leidt nooit tot grote resultaten.

312. Het kan zijn dat daden niet van harte worden uitgevoerd, dat het doen van geloften onzuiver is, dat het heilige leven op een dubieuze wijze geleid wordt. Dit alles brengt geen goede resultaten voort.

yam kinci sithilam kammam sankilittha˝ca yam vatam sankassaram brahmacariyam na tam hoti mahapphalam

Sommige daden van verdiensten kunnen vluchtig worden uitgevoerd. De beoefening van een religieuze ceremonie kan bezoedeld zijn. Het hogere leven kan op twijfelachtige wijze geleefd worden. Al deze zaken brengen geen goede resultaten.

Ben resoluut in datgene wat gedaan moet worden. Slapheid verlaagt je.

313. Als er iets is dat gedaan moet worden, doe het dan met grote standvastigheid, want een slap kloosterleven doet in werkelijkheid het stof alleen maar verder toenemen.

kayira ce kayirath'etam dalham etam parakkame sithilo hi paribbajo bhiyyo akirate rajam

Als je een daad van verdienste moet doen, doe het dan met een gevoel van overtuiging en betrokkenheid. Want als je beoefening van het monnikenleven slap is, dan zal, in plaats van dat het stof (in je ogen) gereduceerd wordt, dit juist vermeerderen.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp311-313
Bijgewerkt op: 15 januari 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen