Subhadda de zwervende asceet

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

In de lucht zijn er geen voetstappen. Buiten het boeddhistische systeem is de wereld verstoken van monniken.

254. In de lucht is geen pad te bespeuren. Op dezelfde wijze zijn hierbuiten (het boeddhistische systeem) geen monniken te bespeuren. De massa is overmand door vele wereldse hindernissen. Tathagata's zijn vrij van al die hindernissen.

akase padam natthi samano natthi bahire papańcabhirata paja nippapańca Tathagata.

In de lucht zijn er geen voetstappen (of een pad) te bespeuren. Op dezelfde manier zijn er, buiten het boeddhistische systeem, geen personen die als monnik (samana) kunnen worden aangemerkt. Het gewone volk is overmand door vele wereldse hindernissen, maar de Boeddha's zijn door die hindernissen niet aangetast.

De lucht is vrij van voetstappen. Geconditioneerde dingen zijn niet eeuwig. Boeddha's kennen geen opgewondenheid of ongerustheid.

255. In de lucht is geen pad te bespeuren. Op dezelfde wijze zijn hierbuiten (het boeddhistische systeem) geen monniken te bespeuren. Niets dat geconditioneerd is, is eeuwig. De Boeddha is nooit opgewonden of ongerust.

akase padam natthi samano natthi bahire sankhara sassata natthi natthi Buddhanamińjitam

In de lucht zijn er geen voetstappen (of een pad) te bespeuren. Op dezelfde manier zijn er, buiten het boeddhistische systeem, geen personen die als monnik (samana) kunnen worden aangemerkt. Geen enkel samengesteld ding (het geconditioneerde) is eeuwig, niets blijft bestaan. De Boeddha kent geen opgewondenheid en is niet ongerust.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp254-255
Bijgewerkt op: 27 juli 2005
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen