Punna het slavenmeisje

Ook al is iemand aanhoudend oplettend en heeft hij zich de discipline aangemeten om dag en nacht het pad te bestuderen en te beoefenen waarmee alle mentale bezoedelingen worden uitgeblust; dan wordt hij vooral beledigd door hen die zelf bezoedeld zijn. Mensen met een bezoedelde geest zijn niet waarheidlievend en niet onderzoekend van geest, en juist daarom wl erg snel in het foutief beoordelen van anderen.

Altijd oplettend, dag en nacht onderzoekend van geest, zijn Nibbana-zoekers bevrijd van de bezoedelende factoren.

226. Bij hen die altijd oplettend zijn en dag en nacht trainen met de bedoeling Nibbana te verwerkelijken, verwelken de bezoedelingen.

sada jagaramananam ahorattanusikkhinam Nibbanam adhimuttanam attham gacchanti asava

Bij hen die aanhoudend wakker, alert, indachtig en waakzaam zijn -- zij die zichzelf disciplineren en dag en nacht studeren met de bedoeling Nibbana te verwerkelijken -- raken de bezoedelingen uitgeblust.

Deze Detalipagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp226
Bijgewerkt op: 11 mei 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen