Saka de leider van de deva's in de Tavatimsa hemel

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Om samen te zijn met edele mensen betekent altijd geluk. Vermijd dwazen, dan ben je altijd vredig.

206. Het zien van de edelen is goed. Met hen te leven strekt altijd tot geluk. Door nooit dwazen te zien is iemand altijd gelukkig.

sahu dassanamariyanam sannivaso sada sukho adassanena balanam niccam'eva sukhi siya

Het zien van edelen is goed. Met hen te leven strekt altijd tot geluk. Het maakt iemand gelukkig door niet met dwazen om te gaan.

In het gezelschap van idioten ervaart iemand altijd ellende. Maar de wijzen zijn altijd een bron van warmte en begrip. Dat is je ware familie.

207. Wie zich beweegt in het gezelschap van dwazen, kan een lange periode van verdriet tegemoet zien. Het samenzijn met dwazen, is als een leven met de vijand. Maar met de wijzen zijn, dat is als de gelukkige ontmoeting met je eigen volk.

balasangatacari hi dighamaddhana socati dukkho balehi samvaso amitteneva sabbada dhiro ca sukhasamvaso natinam'va samagamo

Een persoon die in het gezelschap leeft van dwazen zal voor een lange periode verdriet hebben. Het leven met dwazen is alsof je moet leven met vijanden; het leidt altijd tot ellende. Maar het samenzijn met de wijzen is als een warme ontmoeting met je eigen volk; dit leidt altijd tot geluk.

De maan volgt het pad van de sterren. Volg op dezelfde wijze het pad van de wijzen.

208. Ga daarom om met de wijzen, zij die over wijsheid beschikken, die goed geleerd zijn, die standvastig zijn in deugdzaamheid. Zulke edele personen wiens geluid eerlijk is, dien je te volgen -- net zoals de maan het pad van de sterren volgt.

tasma hi dhiram ca paņņan ca bahussutam ca dhorayhasilam vatavantam ariyam tam tadisam sappurisam sumedham bhajetha nakkhattapatham'va candima

De maan houdt het pad van de sterren aan. Op dezelfde manier dient iemand het gezelschap te zoeken van edele personen die standvastig zijn, die altijd recht door zee zijn, die begiftigd zijn met diepe wijsheid, die van grote geleerdheid zijn, die in staat zijn zich standvastig in te spannen en die plichtsgetrouw zijn. Dat zijn de verheven menselijke wezens.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp206-208
Bijgewerkt op: 18 juli 2005
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen