De vele monniken

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Met een correcte visie op het leven, glijdt iemand uit de grip van de koning van de dood.

170. Precies zoals in een luchtbel een luchtspiegeling wordt gezien, zo moet de wereld worden gezien. Als je de dingen zo bekijkt, dan zal de koning van de dood je niet zien.

yatha bubbulakam passe yatha pase maricikam evam lokam avekkhantam maccuraja na passati

Kijk naar een luchtbel, kijk naar de luchtspiegeling in die luchtbel. Hoe vergankelijk is het! Wat een illusie! Als je op deze manier in de wereld kijkt, kan zelfs de koning van de dood je niet zien (dan overwin je de angst voor de dood). Op deze manier verdwijnt alle gehechtheid aan de wereld.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp170
Bijgewerkt op: 9 juli 2005
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen