De wereld

Loka vagga

Hoofdstuk 13 Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada.
Dhammapada 167-178

Geen verkeerde inzichten, geen onoplettendheid en geen jacht naar werelds gewin.

167. Ontwikkel geen verkeerde manier van leven, leid geen onoplettend leven. Buig niet af naar verkeerde inzichten, wees geen wereldaanhanger.

hinam dhammam na seveyya pamadena na samvase micchaditthim na seveyya na siya lokavaddhano

Leef vol overgave om je leven op realistische wijze te perfectioneren. Zulk een leven brengt geluk in dit leven en in het volgende.

168. Ontwaak tot de realiteit, wees niet begoocheld. Leef correct volgens de Dhamma. Iemand die realistisch leeft, is gelukkig in deze wereld en in de volgende.

utthitte nappamajjeyya dhammam sucaritam care dhammacari sukham seti asmim loke paramhi ca

Ontwaak tot de realiteit, wees niet begoocheld. Leef overeenkomstig de realiteit (de Dhamma). De realistische persoon is gelukkig in deze wereld en in de volgende.

Meer lezen...

Beoefen de Dhamma perfect, lever geen half werk. Het leven dat in Dhamma geleefd is, verzekert overal geluk.

169. Beoefen op correcte wijze de Dhamma, houd geen slechte koersen aan. Iemand die realistisch leeft, is gelukkig in deze wereld en in de volgende.

dhammam care sucaritam na tam dukkaritam care dhammacari sukham seti asmim loka paramhi ca

Met een correcte visie op het leven, glijdt iemand uit de grip van de koning van de dood.

170. Precies zoals in een luchtbel een luchtspiegeling wordt gezien, zo moet de wereld worden gezien. Als je de dingen zo bekijkt, dan zal de koning van de dood je niet zien.

yatha bubbulakam passe yatha pase maricikam evam lokam avekkhantam maccuraja na passati

De wereld lijkt op een mooi gedecoreerd koninklijk rijtuig. Maar de wijzen trappen er niet in.

171. Kom, zie deze wereld als een gedecoreerd koninklijk rijtuig waar dwazen voor hun gemak op leunen. Zij die de realiteit gewaar zijn, hechten er niet aan.

etha passath'imam lokam cittam rajarathupamam yatthu bala visidanti natthi sangho vijanatam

Wanneer fouten gecorrigeerd zijn, dan laat dat iemand stralen zoals de maan die bevrijd wordt van donkere wolken.

172. Wie voorheen begoocheld was, maar later ontgoocheld, verlicht deze wereld zoals de maan wanneer die bevrijd wordt van donkere wolken.

yo ca pubbe pamajjitva paccha so nappamajjati so imam lokam pabhaseti abbha mutto'va candima

Degene die door de kracht van zijn deugdzaamheid de door hem begane slechte daden reduceert, verlicht deze wereld.

173. Iemand die zijn slechte daden met goede daden compenseert, verlicht deze wereld zoals de maan wanneer die bevrijd wordt van donkere wolken.

yassa papam katam kammam kusalena pithiyati so imam lokam pabhaseti abbha mutto'va candima

Van deze blinde wereld zijn er slechts enkelen die ontsnappen, precies zoals vogels ontsnappen aan een net.

174. Deze wereldse mensen zijn blind. Slechts weinigen zijn capabel om goed te zien. Zoals slechts weinig vogels ontsnappen aan een net, zo zijn er slechts enkelen die naar zegenrijke sferen gaan.

andhabhuto ayam loko tanuk'ettha vipassati sakunto jalamutto'va appo saggaya gacchati

Zoals ganzen in de vlucht, zo bewegen de wijzen zich stapsgewijs van de wereld.

175. Zwanen vliegen in het pad van de zon. Zij met psychische krachten gaan door de lucht, na Mara en zijn leger te hebben overwonnen. De wijzen bewegen zich van de wereld.

hamsadiccapathe yanti akase yanti iddhiya niyanti dhira lokamha jetva maram savahinim

De zwanen vliegen in het pad van de zon (de lucht). Zij die over psychische vermogens beschikken (iddhi pada) reizen door de lucht. Deze toegewijde wijze heiligen, overwinnen de dood (Mara) met zijn leger. Zij verlaten de wereld en bereiken Nibbana.

Meer lezen...

Er is geen misdaad waar een twijfelende, schaamteloze leugenaar niet toe in staat is.

176. Iemand die niet waarheidsgetrouw is, iemand die leugens spreekt, iemand die andere werelden ontkent; voor hem is er geen kwaad waartoe hij niet in staat is.

ekam dhammam atitassa musavadissa jantuno vitinnaparalokassa natthi papam akariyam

Inderdaad, vrekken prijzen liefdadigheid nooit en banen zich nooit een weg naar een hemelse sfeer.

177. Vrekken gaan niet naar de hemelse sferen, dwazen juichen grootmoedigheid nooit toe, maar iemand met wijsheid verheugt zich daarover bij het geven en zal gelukkig zijn in toekomstige levens.

na ve kadariya devalokam vajanti bala have nappasamsanti danam dhiro ca danam anumodamano ten'eva so hoti sukhi parattha

Een in de stroom getredene zijn is een veel groter succes dan een reis naar de hemel.

178. Om de enige koning over de hele aarde te zijn; dan verder naar de hemelse sferen gaan; dan heerschappij over alle werelden hebben. Maar de vruchten van de in de stroom getredene is veel beter.

pathavya ekarajjena saggassa gamanena va sabbalokadhipaccena sotapattiphalam varam