Suddhodana de koning

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Leef vol overgave om je leven op realistische wijze te perfectioneren. Zulk een leven brengt geluk in dit leven en in het volgende.

168. Ontwaak tot de realiteit, wees niet begoocheld. Leef correct volgens de Dhamma. Iemand die realistisch leeft, is gelukkig in deze wereld en in de volgende.

utthitte nappamajjeyya dhammam sucaritam care dhammacari sukham seti asmim loke paramhi ca

Ontwaak tot de realiteit, wees niet begoocheld. Leef overeenkomstig de realiteit (de Dhamma). De realistische persoon is gelukkig in deze wereld en in de volgende.

Beoefen de Dhamma perfect, lever geen half werk. Het leven dat in Dhamma geleefd is, verzekert overal geluk.

169. Beoefen op correcte wijze de Dhamma, houd geen slechte koersen aan. Iemand die realistisch leeft, is gelukkig in deze wereld en in de volgende.

dhammam care sucaritam na tam dukkaritam care dhammacari sukham seti asmim loka paramhi ca

Beoefen de Dhamma voor de perfectie. Beoefen het niet op een verkeerde, onvolmaakte manier. Hij, die de Leer op een goede manier beoefent, zal in vrede en geluk leven, in deze en in de volgende wereld.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp168-169
Bijgewerkt op: 5 december 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen