De Eerwaarde Bahubhandika

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Noch naaktheid, noch vasten, noch verscheidene boetedoeningen zullen een sterveling zuiveren die in twijfels gedompeld is.

141. Noch naaktlopen, noch geklit (ongewassen) haar, noch het lichaam met modder besmeuren, noch vasten, noch het slapen op de kale grond, noch boetedoening door lange tijd in hurkzit te zitten, noch zweten, noch het lichaam bevuilen (met stof), kan een sterveling zuiveren zolang hij door twijfel overmand is.

na naggacariya na jata na panka nanasaka thandilasayika va rajo ca jallam ukkutikappadhanam sodhenti maccam avitinnakankham

Een persoon die op zoek is om zijn geest te zuiveren kan het ritueel van naakt rondlopen beoefenen, of ervoor kiezen zijn haren niet te verzorgen, zijn lichaam met modder te besmeuren, ter zelfkastijding geen voedsel eten, hij kan op de aarde gaan liggen (geen bed gebruiken), stof over zijn lichaam gooien. En sommigen beoefenen het ritueel door zeer lang in hurkzit te zitten. Dit is slechts een greep uit de vele extreme praktijken die nog steeds in India worden beoefend. Maar geen van deze oefeningen zal een persoon in spiritueel opzicht zuiveren zolang hij zijn twijfels niet overwonnen heeft.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp141
Bijgewerkt op: 24 januari 2005
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen