Kwelling

Danda vagga

Hoofdstuk 10 Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada.
Dhammapada 129-145

Allen vrezen de dood en lichamelijke kwelling. Neem jezelf als voorbeeld en dood niet, doe geen enkel wezen kwaad.

129. Allen beven bij geweld, allen vrezen de dood. Vergelijk anderen met jezelf en dood niet en zet anderen niet aan tot doden.

sabbe tasanti dandassa sabbe bhayanti muccano attanam upamam katva na haneyya na ghataye

Allen hebben het leven lief. Neem jezelf als voorbeeld en dood niet, doe geen enkel wezen kwaad.

130. Allen beven bij geweld, allen hebben het leven lief. Vergelijk anderen met jezelf en dood niet en zet anderen niet aan tot doden.

sabbe tasanti dandassa sabbesam jivitam piyam attanam upamam katva na haneyya na ghataye

Door het kwellen van anderen vanwege zijn eigen plezier, wint iemand in het leven hierna geen geluk voor zichzelf.

131. Wie dan ook letsel met geweld toebrengt aan wezens die gelukkig willen zijn, zal -- als een wezen dat zelf gelukkig wil zijn-- in zijn volgende geboorte ook geen geluk voor zichzelf verwerven.

sukhakamani bhutani yo dandena vihimsati attano sukhamesano pecca so na labhate sukham

Anderen niet kwellen, geen pijn doen. Zij die zo hun geluk zoeken verwerven in het volgende leven hun eigen geluk.

132. Wie dan ook geen letsel met geweld toebrengt aan wezens die gelukkig willen zijn, zal -- als een wezen dat zelf gelukkig wil zijn-- in zijn volgende geboorte ook geluk voor zichzelf verwerven.

sukhakamani bhutani yo dandena na himsati attano sukhamesano pecca so labhate sukham

Gebruik geen harde woorden. Het is pijnlijk. Meer harde woorden zullen volgen met wraaknemende acties.

133. Spreek geen harde woorden tot anderen, want ter vergelding komen harde woorden terug. Twistgesprekken strekken inderdaad tot lijden, want je neemt deel aan veel aanvallen.

m'avoca pharusam kañci vutta pativadeyyu'tam dukkha hi sarambhakatha patidanda phuseyyu'tam

Laat iemand de stilte bewaren zoals een oude, gebroken gong. Deze stilte is kenmerkend voor iemand die Nibbana heeft gerealiseerd.

sace neresi attanam kamso upahato yatha esa pattho'si nibbanam sarambho te na vijjati

Wanneer een individu kalm en stil is zoals een oude, metalen gebroken gong, dan is het alsof hij Nibbana al heeft verwerkelijkt. Zulk een persoon mengt zich niet in nutteloze twistgesprekken. De oude gebroken gong kan geen geluid meer produceren, zelfs niet als erop geslagen wordt.

Meer lezen...

Een koeherder drijft het vee naar de weilanden. Ouderdom en dood drijven alle wezens naar hun einde.

135. Zoals de koeherders hun vee met geweld vooruitdrijven om het vee te laten grazen, zo drijven ouderdom en dood het leven uit alle wezens.

yatha dandena gopalo gavo paceti gocaram evam jara ca maccu ca ayum pacenti paninam

De boosdoener die niet gewaar is van slechte gevolgen, lijdt als gevolg daarvan door zijn onwetendheid.

136. Als een dwaas slechte daden begaat, kent hij de gevolgen er niet van. Zulk kamma verbrand de onwijze persoon als iemand die door vuur wordt verschroeid.

atha papani kammani karam balo na bujjhati sehi kammehi dummedho aggidaddho'va tappati

Dwazen die niet gewaar zijn van de kwade gevolgen, doen zichzelf pijn door hun eigen kwade daden. Zoals vliegen in het vuur springen en verbranden, zo worden zij hun eigen beul.

Meer lezen...

Hij die opzettelijk een onschuldige kwaad doet, komt spoedig tot een van de tien onheilzame toestanden.

137. Wie een geweldloze geweld aandoet, wie de onschuldige slecht behandelt, komt snel tot een van deze tien toestanden: (...)

yo dandena adandesu appadutthesu dussati dasannam aññataram thanam khippameva nigacchati

De kwaaddoener komt snel tot lijden. Zijn lichaam raakt beschadigt, hij wordt ziek en raakt verward.

138. (...) hevige pijn vanwege ontbering, verwonding van het lichaam, een ernstige ziekte, of gestoordheid van geest (...)

vedanam pharusam janim sarirassa ca bhedanam garukam vapi abadham cittakkhepam va papune

De kwaaddoener komt tot lijden; hij wordt door de koning uitgebannen, hij wordt ernstig beschuldigd, hij lijdt aan verlies van verwanten en bezittingen.

139. (...) problemen met koningen, beschuldigingen, het verlies van verwanten, vernietiging van weelde (...)

rajato va upassaggam abbhakkanam va darunam parikkhayam va natinam bhoganam'va pabhanguram

Vuur verbrand de verblijfplaatsen van de kwade. Zulk iemand wordt na de dood wedergeboren in de hel.

140. (...) of zijn huizen branden door een vuurzee af. En wanneer het lichaam tot zijn einde komt, wordt die onwijze, kwade persoon in de hel geboren.

atha v'assa agarani aggi dahati pavako kayassa bheda duppañño nirayam so'papajjati

Noch naaktheid, noch vasten, noch verscheidene boetedoeningen zullen een sterveling zuiveren die in twijfels gedompeld is.

141. Noch naaktlopen, noch geklit (ongewassen) haar, noch het lichaam met modder besmeuren, noch vasten, noch het slapen op de kale grond, noch boetedoening door lange tijd in hurkzit te zitten, noch zweten, noch het lichaam bevuilen (met stof), kan een sterveling zuiveren zolang hij door twijfel overmand is.

na naggacariya na jata na panka nanasaka thandilasayika va rajo ca jallam ukkutikappadhanam sodhenti maccam avitinnakankham

De celibatair levende, die beteugeld is en vol liefde is voor de hele wereld, dat is inderdaad een echte monnik.

142. Een persoon kan aantrekkelijk gekleed zijn, maar pas als hij vreedzaam leeft, kalm is, beteugeld is, overtuigd is van het heilige leven, voor alle wezens elke soort van geweld opzij gelegd heeft, is zo iemand een waar priester, een waar asceet, een waar monnik.

alankato ce'pi samam careyya santo danto niyato brahmacari sabbesu bhutesu nidhaya dandam so brahmano so samano sa bhikkhu

Een mens die afgeschrikt wordt door een gevoel van schaamte, staat vanwege zijn inzicht afkeurend tegenover kwaad, net zoals een goed getraind paard de klappen van de zweep verafschuwt.

143. Waar in de wereld wordt iemand gevonden die door schaamte het kwade vermijdt, zoals een goed getraind paard de zweep vermijdt?

hirinisedho puriso koci lokasmim vijjati yo nindam appabodhati asso bhadro kasamiva

Beteugel en beheers jezelf zoals een edele hengst dat doet bij het horen van de zweep.

144. Ben zoals een goed getraind paard dat met de zweep onder controle wordt gehouden: ijverig, door diep zelfvertrouwen, door deugdzaamheid, door volharding, door mentale zelfbeheersing, door onderzoek naar ervaringen, door helder gewaarzijn, door zelfbeschouwing: zo laat je dit grote lijden achter je!

asso yatha bhadro kasanivittho atapino samvegino bhavatha saddhaya silena ca viriyena ca samadhina dhammavinicchayena ca sampannavijjacarana patissata pahassatha dukkhamidam annappakam

Morele mensen disciplineren zichzelf zoals akkerbevloeiers het water, pijlmakers de pijlen...

145. Bouwers van irrigatiewerken leiden het water; pijlmakers vormen de pijlschachten; timmerlieden bewerken het hout, en zij die van goed gedrag zijn oefenen zich in zelfbeheersing.

udakam hi nayanti nettika usukara namayanti tejanam darum namayanti taccaka attanam damayanti subbata