De vele jongelingen

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Door het kwellen van anderen vanwege zijn eigen plezier, wint iemand in het leven hierna geen geluk voor zichzelf.

131. Wie dan ook letsel met geweld toebrengt aan wezens die gelukkig willen zijn, zal -- als een wezen dat zelf gelukkig wil zijn-- in zijn volgende geboorte ook geen geluk voor zichzelf verwerven.

sukhakamani bhutani yo dandena vihimsati attano sukhamesano pecca so na labhate sukham

Mensen die graag gelukkig willen zijn en op zoek zijn naar plezier, kwellen anderen voor hun eigen plezier door gebruik te maken van verschillende gewelddadigheden. Maar de slachtoffers willen net zo goed gelukkig zijn als zij die hen leed toebrengen. Zij die hen kwellen verwerven geen geluk, zelfs niet in hun volgende geboorte.

Anderen niet kwellen, geen pijn doen. Zij die zo hun geluk zoeken verwerven in het volgende leven hun eigen geluk.

132. Wie dan ook geen letsel met geweld toebrengt aan wezens die gelukkig willen zijn, zal -- als een wezen dat zelf gelukkig wil zijn-- in zijn volgende geboorte ook geluk voor zichzelf verwerven.

sukhakamani bhutani yo dandena na himsati attano sukhamesano pecca so labhate sukham

Als mensen, die geluk voor zichzelf willen hebben en die op zoek zijn naar plezier voor zichzelf, anderen geen kwaad doen, niet martelen en bij anderen geen pijn veroorzaken, dan verwerven zij geluk in het volgende leven.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp131-132
Bijgewerkt op: 29 november 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen