De novice monnik Samkicca

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Een zondig en losbandig leven van zelfs honderd jaar, weeg niet op tegen het leven van n levensdag in deugdzaamheid en wijsheid.

110. Iemand kan honderd jaren leven in dwaasheid en ongeordendheid van geest, maar n enkele levensdag van iemand die deugdzaam en meditatief is, is veel beter.

yo ca vassasatam jive dussilo asamahito eka'ham jivitam seyyo silavantassa jhayino

En enkele levensdag die als een deugdzaam en meditatief mens is geleefd, is veel beter dan het leven van honderd jaren van een mens die verstoken is van deugdzaamheid en meditatie.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp110
Bijgewerkt op: 27 november 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen