De vijfhonderd monniken (...)

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

De wijzen zijn niet uitgelaten en niet neerslachtig vanwege geluk of pijn. De wijzen verzaken alles.

083. De edelen verzaken alles. Zij die vredig zijn praten niet over verlangen naar zintuiglijke geneugten. En wanneer zij door geluk of pijn getroffen worden, is er noch neerslachtigheid noch uitgelatenheid bij hen te zien.

sabbattha ve sappurisa cajanti na kamakama lapayanti santo sukhena phuttha atha va dukhena na uccavacam pandita dassayanti

De edele en wijze mensen zijn nergens in de wereld aan gehecht, wat het ook is. De gedisciplineerde personen praten niet over het verlangen naar wereldse dingen, materieel profijt of zintuiglijke geneugten. Of er nu aangename of onaangename dingen hun pad kruisen, zij blijven altijd kalm, en zijn noch uitgelaten noch neerslachtig.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp083
Bijgewerkt op: 28 oktober 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen