De Eerwaarde Meghiya

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Zoals de pijlenmaker dat doet met zijn pijlen, zo maakt de wijze zijn wispelturige geest recht.

033. De geagiteerde en wankelende geest is moeilijk te beteugelen, moeilijk te bedwingen. Maar iemand met wijsheid maakt hem recht zoals een pijlmaker een pijl recht maakt.

phandanam capalam cittam durakkham dunnivarayam ujum karoti medhavi usukaro'va tejanam

In de Dhammapada zijn er verscheidene verwijzingen naar het vakmanschap van de pijlenmaker. Blijkbaar heeft de Boeddha het proces bekeken waarmee de pijlenmaker van een gewone stok een effectieve pijl maakt. Het disciplineren van de geest wordt gezien als een gelijkend proces. In dit vers zegt de Boeddha dat de wijze persoon, de wankelende geest recht en evenwichtig maakt, net zoals een pijlenmaker zijn pijlen recht maakt.

Zoals een vis die uit zijn waterrijke omgeving gehaald is en op het land geworpen is, zo spartelt ook de geest wanneer het koninkrijk van Mara verlaten wordt.

varijo'va thale khitto okamokata ubbhato pariphandat'idam cittam maradheyyam pahatave

Wanneer inspanning verricht wordt om het koninkrijk van Mara de kwade te verlaten, begint de geest te spartelen en verzet te bieden, zoals een vis die uit het water gehaald is en op het droge geworpen is.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp033-034
Bijgewerkt op: 24 september 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen