Culapanthaka

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Laat elk wijs mens door vastberadenheid, indachtigheid, beteugeling en zelfbeheersing, een eiland voor zichzelf maken dat geen vloedgolf kan wegspoelen.

025. Door vastberadenheid en indachtigheid, door beteugeling en zelfbeheersing, maakt degene die wijs is een eiland voor zich dat geen vloedgolf kan overspoelen.

utthanen 'appamadena sa˝˝amena damena ca dipam kayiratha medhavi yam ogho nabhikirati

De hele wereld is vol met bezoedelingen. De zintuiglijke objecten behelzen een enorm groot gebied en zijn als een krachtige vloedgolf. Maar de wijze persoon bouwt vastberaden voor zichzelf een eiland dat door die krachtige vloedgolven niet kan worden weggespoeld. Het eiland is gebouwd met vastberadenheid, indachtigheid, beteugeling en zelfbeheersing. Wanneer hij zich onwankelbaar op dat eiland heeft gevestigd, is er geen enkele vloedgolf die zulk een wijze persoon nog kan wegspoelen.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp025
Bijgewerkt op: 12 september 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen