Een rechtvaardig beleid

Na verloop van tijd merkte de Boeddha dat het nodig was om regels op te stellen. Hierdoor kon (en kan) op grond van morele rechtvaardigheid, worden nagegaan of iemand volgens de wet leeft.

De Boeddha stelde in het belang van de monniken en nonnen, regels op om een rechtvaardig beleid te kunnen voeren. Zodoende werd het de gemeenschap gemakkelijker gemaakt bij het beoordelen van morele zaken die aan het licht kwamen wanneer er zich zo'n situatie voordeed. Hiermee stelde de Boeddha de geest van de morele rechtvaardigheid zeker waardoor wij in staat worden gesteld om de wet correct te interpreteren, dit in tegenstelling tot de bewoording van sommige aspecten van ons huidige legale beleid van vandaag. Ten tijde van de Boeddha, en zelfs ook later, waren er koningen die daar voordeel uit haalden en van die regels gebruik maakten ter aanvulling van hun eigen wet.

De gerechtelijke procedure die door de Boeddha werd aangenomen, wordt duidelijk ge´llustreerd in het geval van de Arahat Theri Kumara, de moeder van Maha Kassapa. Zij was zich niet bewust van haar zwangerschap op het moment dat haar man haar toestemming gaf het gezin te verlaten en in te treden in de Gemeenschap van Nonnen (Bhikkhuni Sasana). Later, toen men haar aantrof in een vergevorderd stadium van zwangerschap, werd de non beschuldigd van een ernstige, maar onterechte aantijging wegens seksueel wangedrag. En zo werd ze verzocht om voor een religieus gerechtshof te verschijnen. De Boeddha gaf Eerwaarde Upali, een van zijn meest vooraanstaande arahat discipelen omtrent de kennis van de Mand van de Regels (Vinaya Pitaka), de opdracht om als leider op te treden en om de gerechtigheid over het onschuldige slachtoffer uit te spreken. De toehoorders bestonden uit monniken, nonnen en leken, inclusief de lekenvrouw Visakha. Visakha screende het slachtoffer buiten de aanwezigheid van de Boeddha en de rest, en na zorgvuldig onderzoek en vertrouwelijke ondervraging verklaarde ze dat de non geheel onschuldig was. Toen de arahat Upali het bewijs hoorde, sprak hij de non vrij van elke overtreding.

RegID: Div072
Bijgewerkt op: 6 november 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen