De verraderlijke monnik

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Minacht niet wat je ontvangt en wees niet jaloers op anderen. Een jaloerse monnik zal geen kalme staat van de geest bereiken.

365. Men moet wat is gegeven niet minachten. Verwacht ook niet iets te krijgen van wat anderen ontvangen hebben. De monnik die jaloers is op anderen, bereikt geen kalmte van geest.

salabham na'tima˝˝eyya na'˝˝esam pihayam care a˝˝esam pihayam bhikkhu samadhim na'dhigacchati

Minacht niet wat je ontvangen hebt. Verwacht anderzijds ook niet iets te krijgen van wat anderen ontvangen hebben. Als een monnik jaloers is op wat anderen ontvangen hebben, dan zal hij nooit of te nimmer kalmte van geest bereiken.

De monnik die niet ontevreden is met wat hij heeft gekregen, al is het een beetje, de monnik die een zuiver leven leidt en altijd oplettend is, wordt zelfs door de deva's geprezen.

appalabho'pi ce bhikkhu salabham na'tima˝˝ati tam ve deva pasamsanti suddhajivim atanditam

Het kan zijn dat de monnik weinig ontvangen heeft, maar hij minacht niet datgene wat hem is gegeven. Hij is tevreden met zijn ontvangsten. Zulk een monnik, die een zuiver leven leidt en onvermoeibaar is, wordt zelfs door de deva's geprezen.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp365-366
Bijgewerkt op: 6 oktober 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen