Mara de verzoeker

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Het is aangenaam om vrienden te hebben wanneer je in nood verkeert. Tevredenheid is een zegen. Het gevolg van goede daden aan het einde van het leven is een zegen. De beŰindiging van het lijden is inderdaad een zegen.

331. Het is een zegening als je vrienden hebt wanneer je in nood verkeert. Als je met weinig tevreden bent, is dat een zegening voor je. Als je verdienstelijke daden hebt verricht is dat een zegening wanneer het einde van je leven nadert. Het achterlaten van al het lijden is een zegening.

atthamhi jatamhi sukha sahaya tuthi sukkha ya itaritarena pu˝˝am sukham jivitasankhayamhi sabbasa dukkhassa sukham pahanam

Het is aangenaam om vrienden te hebben wanneer je in nood verkeert. Tevredenheid met weinig of eenvoudige middelen is een zegen. Het resultaat van je verdienstelijke daden is een zegen wanneer het einde van je leven nadert. Het is inderdaad een zegen wanneer je al het lijden hebt uitgerukt.

Lieflijke zorg voor moeder en vader is een zegening. Respect voor monniken en Arahat's is ook een zegening.

sukha matteyyata loke atho petteyyata sukha sukha sama˝˝ata loke atho brahma˝˝ata sukha

In deze wereld is moederschap een zegening; vaderschap is ook een zegening. Monnikschap is ook een zegening, maar boven alles uit, is de zegening van de staat van de Arahat.

Het is aangenaam om het hele leven deugdzaam te zijn. Geloof (zelfvertrouwen), wijsheid en het schuwen van kwaad, zijn eveneens een zegening.

333. Het beoefenen van deugdzaamheid tot op hoge leeftijd is een zegening. Het is een zegening wanneer het zelfvertrouwen zeer stabiel is. Een zegening is het wanneer ware wijsheid is verworven. Een zegening is het vermijden van kwade daden.

sukham yava jara silam sukha saddha patitthita sukho pa˝˝aya patilabho papanam akaranam sukham

Een deugdzaam leven leiden tot op hoge leeftijd wanneer men zelf te kampen heeft met de gevolgen van ouderdom, is een zegening. Wanneer zelfvertrouwen (saddha) goed gegrondvest is, is dat een zegening. De verwerving van wijsheid, is een zegening en het vermijden van kwade daden is een zegening.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp331-333
Bijgewerkt op: 5 mei 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen