Jezelf beheersen

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Zoals een olifant in de strijd de pijlen verdraagt, zo zal ik beledigende woorden verdragen die de fatsoensnormen ver overschrijden.

320. Veel mensen zijn van slecht gedrag, maar ik zal hun beledigende woorden die de fatsoensnormen ver overschrijden, verdragen zoals een olifant op het strijdveld de pijlen verdraagt die van een boog zijn afgeschoten.

aham nago'va sangame capato patitam saram ativakyam titikkhissam dussilo hi bahujjano

Ik zal de woorden van de ondeugdzamen, zij die ver voorbij de fatsoensnormen gaan, verdragen. Dit is zoals een olifant in de strijd de pijlen verdraagt die op hem worden afgeschoten. De ondeugdzamen zijn (natuurlijk) de grootste groep in de wereld.

De getrainde wordt naar het spektakel geleid. De koning bestijgt hem. Hij, die harde woorden verdraagt is de beste onder de mensen.

321. Het is het gedisciplineerde dier dat naar de menigte wordt geleid; de koning bestijgt dat dier. De edelste onder de mensen zijn de beteugelden die beledigende woorden verdragen.

dantam nayanti samitim dantam raja'bhiruhati danto settho manussesu yo'tivakyam titikkhati

Het is het gedisciplineerde dier (olifant of paard) dat naar de menigte wordt geleid. De koning bestijgt die olifant of dat paard (waardoor hij boven die menigte uitsteekt of daar bovenstaat). Onder de mensen is de gedisciplineerde de grootste. Hij verdraagt de harde woorden van de mensen.

Getrainde muilezels, paarden en olifanten zijn buitengewoon. Maar degene die zichzelf discipline bijgebracht heeft overtreft deze allemaal.

322. Muilezels zijn uitstekend als ze getemd zijn. Sindhu volbloeden zijn de voortreffelijke onder de paarden. Van de grote olifanten zijn de olifanten van het Kunjara ras de edelste. Maar de allerbeste is de persoon die zichzelf getraind heeft.

varam assatara danta ajaniya ca sindhava kunjara ca mahanaga attadanto tato varam

Wanneer ze goed getraind zijn, zijn muilezels erg nuttig. Sindhu volbloeden zijn buitengewoon onder de paarden. Van de grote olifanten zijn de olifanten van het Kunjara ras het edelst. Maar boven al deze uit, is de persoon die zichzelf getraind heeft.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp320-322
Bijgewerkt op: 6 oktober 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen