De volgelingen van niet-boeddhistische religies

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Niet door louter het stilzwijgen te beoefenen is iemand een heilige. Maar als iemand met wijsheid het goede selecteert alsof hij met weegschalen weegt.

268. Door te zwijgen is iemand geen heilige zolang hij idioot en onwetend is. Maar een wijs persoon kiest voor wat goed is alsof hij (het goede en het slechte) met een weegschaal weegt.

na monena muni hoti mulharupo aviddasu yo ca tulam'va paggayha varamadaya pandito

De onwetende persoon die er dwaze manieren op na houdt en blijkbaar verward is, kan weliswaar het stilzwijgen beoefenen -- de soberheidoefening van de heiligen (muni's). Dit maakt hem echter geen heilige. Maar een wijs persoon die het goede en het slechte weegt, zoals iemand die weegschalen hanteert, weegt het goede en het slechte en kiest voor wat goed is.

De heilige verwerpt volledig het slechte. Hij weegt beide werelden, het goede en het slechte. Daarom wordt hij een muni genoemd.

papani parivajjeti sa muni tena so muni yo munati ubho loke muni tena pavuccati

Omdat hij weegt wat goed en wat verkeerd is, schuwt hij het kwade. Vanwege dit feit is hij een heilige (muni). Door zijn heilige wijsheid is hij capabel om beide werelden (de sferen van het goede en het kwade) te wegen, d.w.z. dat hij perfect de gevolgen hiervan begrijpt.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp268-269
Bijgewerkt op: 7 oktober 2005
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen