De rechters

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Een handhaver van gerechtigheid oordeelt niet overhaast. De wijze oordeelt met grote zorgvuldigheid over wat goed en wat verkeerd is.

256. Wie overhaast oordeelt is niet rechtvaardig. Een wijs persoon oordeelt pas nadat hij onderzocht heeft wat goed en wat verkeerd is.

na tena hoti dhammattho yen'attham sahasa naye yo ca attham anattham ca ubho niccheyya pandito

Als iemand in een geval haastig met willekeur oordeelt over wat goed en wat verkeerd is, dan is zijn oordeel niet gebaseerd op gerechtigheid. Maar de wijze persoon oordeelt op basis van onderzoek en zonder vooroordelen over wat goed en wat verkeerd is.

Met voorzichtigheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid geeft hij leiding. Beschermd door rechtvaardigheid, wordt hij 'de in rechtvaardigheid gevestigde' genoemd.

asahasena dhammena samena nayati pare dhammassa gutto medhavi dhammattho'ti pavuccati

Die wijze persoon die het recht toepast en over anderen oordeelt, onpartijdig, zonder vooringenomenheid en zonder willekeur, wordt bewaakt door en is in overeenstemming met de wet van rechtvaardigheid. Zulk een persoon wordt beschreven als zijnde 'gevestigd in de Dhamma'.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp256-257
Bijgewerkt op: 28 juli 2005
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen