De Licchavi prinses

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Uit gehechtheid ontstaat verdriet en angst. Wie niet gehecht is, heeft ook geen verdriet en angst.

214. Uit gehechtheid ontstaat verdriet; uit gehechtheid ontstaat vrees. Voor hem die niet gehecht is, bestaat er geen verdriet. Vanwaar dan nog vrees?

ratiya jayati soko ratiya jayati bhayam ratiya vippamuttassa natthi soko kuto bhayam

Uit gehechtheid ontstaat verdriet; uit gehechtheid ontstaat vrees. Voor hem die vrij is van gehechtheid is er geen verdriet. Hoe kan er dan voor zo'n persoon angst zijn?

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp214
Bijgewerkt op: 19 juli 2005
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen