De drie asceten

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Zonder toewijding of met een verkeerde toewijding, benijdt de plezierzoeker degene die alle banden met zelfzuchtigheid heeft overwonnen.

209. Men is betrokken in datgene wat verkeerd is en niet betrokken in datgene wat goed is. Iemand die aldus nalatig is in wat gedaan zou moeten worden, richt zich alleen op datgene wat bij hem geliefd is. Hij benijdt hen die geen betrokkenheid met het zelf hebben.

ayoge yu˝jam attanam yogasmi˝ ca ayojayam attham hitva piyaggahi pihet'attanuyoginam

Door betrokken te zijn in het verkeerde en niet betrokken te zijn in het goede, gaat het iemand alleen om zijn zintuiglijke verlangens, wat bij hem geliefd is. Zo wordt niet gedaan wat gedaan zou moeten worden en zorgt iemand niet voor zijn eigen welzijn. Zulk iemand benijdt hen, die, in tegenstelling tot hemzelf, hebben afgedaan met zelfzuchtigheid.

Het niet zien van geliefden is pijnlijk en pijnlijk is het zien van niet geliefde personen. Geen contact behoed je van lijden.

210. Ga nooit te intiem om met geliefden, noch met hen die niet geliefd zijn. Want zowel het niet zien van geliefden als het zien van onaangename personen, is lijden.

ma piyehi samaga˝chi appiyehi kudacanam piyanam adassanam dukkham appiyana˝ ca dassanam

Ga nooit te close om met hen die je geliefd zijn en ook niet met hen die je niet goed bevallen. Het is altijd pijnlijk om van hen te moeten scheiden die je geliefd zijn. Het is ook pijnlijk gevoegd te worden bij hen die onaardig zijn.

Verwerp alle voorkeur en afkeer. Bevrijd van banden zul je niet lijden vanwege scheiding.

211. Daarom moet iemand geen geliefden hebben, want de scheiding van geliefden is pijnlijk. In hem die noch geliefden noch niet-geliefden heeft, worden geen banden van bezoedelingen aangetroffen.

tasma piyam na kayiratha piyapayo hi papako gantha tesam na vijjanti yesam natthi piyappiyam

Daarom moet iemand geen geliefden hebben (d.w.z. innerlijk zich daar niet aan hechten) want de scheiding is pijnlijk, dat is slecht voor ons. Hij die geen banden heeft, is noch aan geliefden, noch aan niet-geliefden gebonden. Hij is vrij van voorkeur en afkeer.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp209-211
Bijgewerkt op: 5 december 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen