Anathapindika de lekenvolgeling

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Zelfs het kwade wordt gezien als goedheid zolang het niet is gerijpt. Maar wanneer het rijpt, dan wordt het slechte ervan gezien.

119. Zolang kwade daden niet tot rijping komen beschouwt degene die kwaad doet, dit als het goede. Maar wanneer kwade daden tot rijping komen, dan beschouwt de zondaar de ware natuur van het kwade.

papo'pi passati bhadram yava papam na paccati yada ca paccati papam atha papo papani passati

De zondaar, degene die kwade dingen doet, ziet het kwade als iets goeds. Maar wanneer het kwade tot rijping komt, dan begrijpt de zondaar dat het kwade het kwade is.

Degene die goed doet waardeert zichzelf pas wanneer de gevolgen van goede daden beginnen te verschijnen.

120. Zolang goede daden niet tot rijping komen beschouwt zelfs degene die goed doet, dit als het kwade. Maar wanneer goede daden tot rijping komen, dan beschouwt degene die goed doet dit als werkelijk goed.

bhadro'pi passati papam yava bhadram na paccati yada ca paccati bhadram atha bhadro bhadrani passati

Een persoon kan goede dingen doen. Die dingen kunnen op het eerste gezicht slecht lijken. Maar wanneer het goede rijpt, dan zal het goede pas als werkelijk goed worden beschouwd.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp119-120
Bijgewerkt op: 27 november 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen