De Eerwaarde non Uppalavanna

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

De dwaas ziet niets verkeerts in onheilzame daden omdat ze nog niet gerijpt zijn. Maar wanneer zijn slechte daden rijpen, wordt hij door lijden getroffen.

069. Wanneer slechte daden nog niet tot rijping zijn gekomen, beschouwt de dwaas die daden als honing. Maar wanneer het kwaad rijpt, dan lijdt de dwaas.

madhu'va ma˝˝ati balo yava papam na paccati yada ca paccati papam atha balo dukkham nigacchati

Wanneer een onheilzame daad is uitgevoerd, geniet de onwijze persoon ervan alsof het honing is. Maar het lijden komt tot hem wanneer de slechte gevolgen van die slechte daden beginnen te rijpen.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp069
Bijgewerkt op: 28 september 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen