Itivuttaka

Aldus is gezegd

De 4e verhandeling van de Khuddaka Nikaya, de Ituvuttaka, bevat 112 sutta's die onderverdeeld zijn in 4 boeken (nipata's) met verzen en een mix van gewone stijl, waarbij het een het ander aanvult. Alhoewel de collectie inspirerende gezegden van de Boeddha bevat zoals in de Udana, wordt elke passage voorafgegaan met de zinsnede: 'Iti vuccati Bhagavata' (aldus is door de Boeddha gezegd), waaraan deze collectie haar naam te danken heeft. Dit werk leest als een persoonlijk notitieboekje waarin korte krachtige gezegden van de Boeddha zijn opgenomen.

Doordat de divisie in nipata's is ingedeeld i.p.v. in hoofdstukken, geeft dit aan dat de collectie is geclassificeerd in oplopende numerieke volgorde van categorieën van de Dhamma zoals in de nipata's van de Anguttara Nikaya.

Dus Ekaka Nipata bevat enkelvoudige items over de Dhamma zoals: "Bhikkhu's, geef begeerte op; ik verzeker jullie de verwerving van de staat van anagami als jullie begeerte opgeven."

In Duka Nipata gaat elke passage over twee items over de Dhamma, zoals: "Er zijn twee vormen van nibbana dhatu, namelijk sa upadi sesa nibbana, waarbij de khandha's resteren, en an upadi sesa nibbana, waarbij de khandha's niet resteren.

Geen toespraken opgenomen.

Bekijk meer via:

Document info
RegID It0-000
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:11:46
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen