Meldingen

Via deze pagina blijf je op de hoogte van wijzigingen, nieuwe pagina's en alle andere belangrijke zaken.

Huidige werkzaamheden

19-05-2020

Alle pagina's zijn omgezet naar de nieuwe indeling.

Volgende werkzaamheden zijn:

Mankementjes tijdens overzetting

Het is 20 jaar geleden dat ik begon met deze website. Vele jaren is het er niet van gekomen om er verder aan te werken, maar in 2020 was het dan toch zover. Er is erg veel gewijzigd en er zijn nog wat hobbels te nemen.

Mankementjes

Rechter gedeelte werkt niet naar wens bij smartphone

Aan de rechterkant op de pagina's zie je een extra gedeelte (het 'aside' gedeelte). Dit gedeelte kan erg handig zijn, maar op de smartphone werkt dat (nog) niet naar wens. De moeilijkheid is, dat het 'aside' gedeelte op elke pagina een andere content heeft.

In sommige gevallen laat ik een deel van het 'aside' gedeelte met het scrollen meebewegen (het is dan een gefixeerd deel) wat erg handig is. In andere gevallen stel ik het niet als gefixeerd in.

  • Op een smartphone werkt het gefixeerde deel niet.
  • Als het deel niet gefixeerd is, komt het deel op een smartphone helemaal onderaan te staan.

Werkzaamheden website

06-04-2020

De laatste jaren heb ik geen tijd gehad om aan de website te werken. Lange tijd zijn er geen nieuwe inspirerende pagina's bijgekomen. Daarnaast zijn de ontwikkeling en de technische kant van de website zelf 20 jaar stil blijven staan. Maar gelukkig verandert alles. Ik ben al geruime tijd bezig om oude pagina's om te zetten naar een nieuwe indeling.

De pagina's (+/- 900) zijn voor het grootste gedeelte geautomatiseerd bijgewerkt, maar nog niet allemaal geüpload. Dat zal stapsgewijs gebeuren, want er zijn ook zaken die handmatig doorgevoerd moeten worden. De oude pagina's zijn gewoon beschikbaar en worden t.z.t. overschreven. Eén van de belangrijkste factoren is, dat de website 'responsive' is. D.w.z. dat de pagina's (met inhoud) zich aanpassen aan het scherm van het apparaat waarmee de pagina bezocht wordt.

Er zijn nog wel wat probleempjes te overwinnen. Zo wordt in sommige gevallen een inhoudsopgave in het rechterdeel op de pagina geplaatst. En soms laten we die inhoudsopgave dan 'gefixeerd' op het scherm met de scrolbeweging meegaan. Op de smartphone vormt dit een probleem waar ik nog niet uit ben.

Al met al is er gigantisch veel werk te doen. Zo nu en dan zal je een serie pagina's opvallen zijn bijgewerkt.

Bekijk ook even het bericht Mankementjes tijdens overzetting.

Eerste pagina's zijn omgezet

06-04-2020

Na veel voorwerk zijn vandaag de eerste pagina's bijgewerkt naar de nieuwe indeling.

Een flinke omslag

02-11-2019

De belangrijkste reden waarom ik lange tijd niet aan de website heb kunnen werken, was mijn financiële situatie. Met het programmeren in Microsoft Access, heb ik alles op alles gezet om daarvan mijn broodwinning te make. Op officeprograms.nl kan je bekijken hoe professioneel ik dat heb aangepakt. Helaas wordt Access vaak in diskrediet gebracht omdat er veel slecht werk geleverd wordt. En dat leidt helaas naar minder opdrachten. Ook is er veel onwetendheid omtrent de mogelijkheden wanneer er authentiek vakwerk geleverd wordt, zoals ze het bij Microsoft graag zien.

Mijn diensten in Microsoft Access blijf ik voortzetten, maar ik heb er nu wel een extra baan bijgenomen: als vloerenlegger in de bouw (zzp) (het zwaarste vak in de bouw). Een hele omschakeling, nietwaar? Maar als je een echte boeddhist bent, ben je bijzonder flexibel. Het leven is dynamisch, dingen veranderen. En als je kan loslaten zit je niet in je wereld vast; dan kan je meebewegen op de stroom van het dynamische leven. Het is momenteel 28 jaar geleden dat ik als vloerenlegger werkte. Nu, terwijl ik 61 jaar ben, heb ik het weer opgepakt. Het is dan wel zwaar werk, maar onderschat niet de kwaliteiten van een echte boeddhist. Ik zal het kort uitleggen zodat je ziet dat het overal en altijd werkt.

In het boeddhisme is indachtigheid het allerbelangrijkste aspect. Het impliceert opletten, zelfbespiegeling en ook nadenken. Als je naar je handelingen kijkt, begrijp je wat je doet. Dat is de voorwaarde om te zien of het handiger kan. Het leidt naar slimmer en eenvoudiger werken, een eenvoudiger leven, minder de slaaf zijn van je werk en allerlei dingen in het leven. Dat maakt het ook stukken leuker. Wanneer je niet ziet wat je doet, kan je het niet verbeteren. Je kan dus stellen dat het zien (wakker zijn), problemen oplost. Wanneer ik een aantal van mijn collega's zie werken, dan zie ik ze veel overbodige handelingen verrichten en erg zwaar werken. En dat doen ze al vele jaren... Ik zie duidelijk hoe diep ze slapen... Hun werkwijze is onvergelijkbaar met de werkwijze van een boeddhist. Mensen staan er versteld van dat ik nog op 61 jarige leeftijd als vloerenlegger ben begonnen. Maar ze hebben er dan ook geen idee van hoe het leven van een boeddhist eruit ziet. Wij zijn zoveel anders... Ik werk nu een week of vijf als vloerenlegger en het gaat fantastisch.

De bronbestanden

En zo ben ik op het punt gekomen dat ik nu een goed inkomen heb. Dat betekent dat ik weer aan de website kan gaan werken. Maar voordat het zover is moet er echter nog wel het een en het ander gebeuren. Een korte inkijk.

Om de teksten correct en eenvoudig te kunnen verwerken, maak ik de bronbestanden in Microsoft Word, maar laat Word niet een document omzetten naar HTML. Als je dat wel doet, dan wordt er namelijk veel opmaak ingesteld en dat wil je niet. (Het worden dan allemaal afzonderlijke inline-style sheets. Als je het goed doet moet de opmaak volledig met CSS worden ingesteld in een extern bestand.)

Wanneer van het bronbestand een webpagina moet worden gemaakt, wordt een kopie van het bronbestand gemaakt zodat het bronbestand intact blijft. Deze kopie wordt kort gezegd met behulp van VBA (Visual Basic for Applications) dusdanig gemanipuleerd, dat uitsluitend de noodzakelijke HTML in het bestand aanwezig is zoals het moet zijn.

In Word heb ik een volledige aanpassing gemaakt (inclusief het lint oftewel UI (User Interface)) zodat ik vele handige procedures kan aanroepen, inclusief sneltoetsen. Zo kan er een inhoudsopgave worden gemaakt en eindnoten worden gemanipuleerd. Als je in Word een eindnoot maakt, worden die natuurlijk automatisch genummerd. Maar in een HTML pagina werkt dat natuurlijk volstrekt anders... In de procedure waarin van het bronbestand een HTML pagina wordt gemaakt, wordt met VBA door de collectie EndNotes geïtereerd. D.w.z. dat elke eindnoot bewerkt kan worden. Een eindnoot bestaat uit de markering die in het tekstgedeelte staat, en de inhoud van de eindnoot zelf. Beide locaties moeten een link hebben en een unieke markering.

En natuurlijk is er ook een database met diverse data, zoals Sutta's, Woordenboek, Personen, Kloosters, Plaatsnamen, etc. Wanneer ik in een Word bronbestand een link wil maken naar een persoon bijvoorbeeld, wordt die link automatisch gemaakt. Maar eerst wordt vanuit Word in de (Access) database gezocht. Als de persoon niet in de database aanwezig is, kan de persoon automatisch in de database worden gezet indien gewenst. Dan pas wordt de link gemaakt.

De HTML voor alinea's, opsommingen etc. wordt ook direct in het bronbestand gemaakt middels mijn procedures. Want, zoals gezegd, als je dat Word laat doen wordt het een rommeltje.

Alles bij elkaar is het dus een heel gedoe om dit alles goed geprogrammeerd te krijgen. Toen ik met de website begon, was mijn kennis omtrent het programmeren beperkt. Nu heb ik dingen gemaakt hoe het echt hoort. In de bronbestanden moet ik nog wel het een en het ander regelen, omdat veel CSS moet worden aangepast. Veel kan echter wel geautomatiseerd verlopen.

Eén flinke hobbel moet nog worden genomen. Als je eens goed rondkijkt op mijn website officeprograms.nl, dan zal je zien dat deze mobile is. Dit wordt aangestuurd door JQueryMobile. Je ziet er o.a. mooie dialoogvensters waarmee je makkelijk kan navigeren. In eerdere versies van JQueryMobile wordt deep linking niet ondersteund (d.w.z. naar een locatie op een pagina gaan). Als het goed is wordt dat nu wel ondersteund. In dat geval kan ik dezelfde technieken voor STI overnemen. Als deep linking niet wordt ondersteund, kan ik JQueryMobile niet gebruiken en moet ik een geheel ander systeem opzetten...

Nu mijn financiële situatie is 'veiliggesteld', verwacht ik binnen niet al te lange tijd weer aan de slag te kunnen!

Groetjes, Peter van Loosbroek

Hervatten

06-02-2019

Door omstandigheden heb ik lange tijd niet aan deze website kunnen werken, wat ik altijd erg jammer heb gevonden. Het ziet er nu naar uit dat dit binnenkort gaat veranderen. Het kan voor mij op verschillende manieren uitpakken, maar het positieve ervan is dat ik naar alle waarschijnlijkheid meer tijd zal krijgen. Die tijd zal ik besteden om de Dhamma verder en beter te verspreiden. Voor nu in het kort wat de plannen zijn.

Hartelijke groet en graag tot horens of tot ziens!

Een telefoontje (06 218 532 20) of e-mail (info@officeprograms.nl) stel ik erg op prijs.

Peter van Loosbroek (auteur)

Allereerste bericht

24-03-2000

(Dit was het allereerste bericht dat ons herinnert aan de start van deze website.)

Vandaag is het een bijzondere dag...

Vandaag is deze website op het Internet geplaatst, en daarom is het vandaag een bijzondere dag! In de loop der tijd heb ik flink wat studiemateriaal verzameld voor mezelf en om anderen te onderwijzen. Mijn wens is om dit materiaal met velen te delen zodat de Leer van de Boeddha in haar zuiverste vorm vele harten zal verlichten.

Omdat de website pas nieuw is, zijn een aantal pagina's nog niet klaar. Uit de vele toespraken die ik reeds op de harde schijf van mijn computer heb staan, heb ik er een paar gekozen die een goede inleiding tot het boeddhisme vormen. Een goede inleiding had de prioriteit. Verder zal ik een aantal hulpmiddelen inbouwen die het bestuderen, het downloaden, het verkennen van de teksten etc. zullen vereenvoudigen.

Graag wil ik aan deze eerste mededeling toevoegen, dat deze website verantwoordelijk zal zijn voor een bijzonder grote en unieke doorbraak van het echte boeddhisme in Nederland en andere Nederlandstalige landen. Deze site zal een ware schatkamer vormen voor de verrijking van de mensheid.

Geniet van deze teksten en maak er op een verstandige manier gebruik van. Dat dit werk voor vele mensen een ware zegening zal zijn!

May you be blessed by the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma and the Sangha.

Peter van Loosbroek, Ananda.

Document info
RegID glb010
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:10:22
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen