Hoe word ik een echte boeddhist?

De toevlucht nemen in het Drievoudig Juweel, de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. En vervolgens als een echte boeddhist de Leer in praktijk brengen.

Inhoudsopgave

Wat is je toevlucht nemen?

Je moet het zelf doen

Wat is je toevlucht nemen?

Een boeddhist zoekt toevlucht (of heil) in de Boeddha, de Dhamma en de Sangha als de Leraar, de Leer en de Onderrichten, om bevrijding van de ziektes des levens te verwerven. De Boeddha is de verheven Leraar die de weg naar bevrijding laat zien. De Dhamma is de unieke weg. De Sangha vertegenwoordigt de Onderrichten die de weg gevolgd hebben en die levende voorbeelden geworden zijn. Formeel gezien wordt iemand boeddhist door op een verstandige manier zijn of haar toevlucht in dit Drievoudig Juweel (Ti Saranagamana) te nemen. De toevlucht nemen, betekent niet 'het vluchten in', maar een heil zien in het Drievoudig Juweel.

Een boeddhist neemt niet zijn toevlucht in de Boeddha met de hoop dat hij gered zal worden door een persoonlijke handeling van bevrijding alsof dit van de Boeddha afhangt. Het vertrouwen van een boeddhist in de Boeddha, is als die van een ziek persoon in een goede dokter, of van een student in zijn leraar.

Heel belangrijk is dat je zelfvertrouwen hebt. Want uiteindelijk moet je het zelf doen. Daarom zij de Boeddha:

"N'etam kho saranam khemam"

Iemands veiligste toevlucht is hijzelf.

In het boeddhisme draait alles om begrip, om wijsheid. Door de beoefening van het boeddhistische pad zal je begrip toenemen. Doordat je begrip, je wijsheid, toeneemt, zal je zelfvertrouwen toenemen, maar ook het vertrouwen in de Leraar en in wat hij onderwezen heeft. Want het geloof/vertrouwen van een boeddhist is gestoeld op begrip. Het is dus niet een kwestie van dingen klakkeloos aan te nemen zonder dat eerst goed onderzocht te hebben of zonder dat zelf begrepen te hebben.

Om boeddhist te zijn hoef je niet bij een of andere stichting, club, vereniging, tempel etc. aangesloten te zijn. Je bent van niemand afhankelijk. "N'etam kho saranam khemam."

Hoewel de Sangha haar carrière begon met slechts zestig discipelen, breidde zij zich uit tot duizenden discipelen. Destijds deden aanhangers hun intrede door het uitspreken van de drievoudige formule die bekend staat als de Drievoudige Toevlucht:

Ik ga naar de Boeddha.
(Buddham saranam gacchami).
Ik ga naar de Dhamma.
(Dhammam saranam gacchami).
Ik ga naar de Sangha.
(Sangham saranam gacchami).

Voor de tweede maal ga ik naar de Boeddha.
(Dutiyampi Buddham saranam gacchami).
Voor de tweede maal ga ik naar de Dhamma.
(Dutiyampi Dhammam saranam gacchami).
Voor de tweede maal ga ik naar de Sangha.
(Dutiyampi Sangham saranam gacchami).

Voor de derde maal ga ik naar de Boeddha.
(Tatiyampi Buddham saranam gacchami).
Voor de derde maal ga ik naar de Dhamma.
(Tatiyampi Dhammam saranam gacchami).
Voor de derde maal ga ik naar de Sangha.
(Tatiyampi Sangham saranam gacchami).

Je moet het zelf doen

De Boeddha legt extra nadruk op het belang van het individuele streven naar zuivering en bevrijding van de alledaagse ziektes des levens. Het bidden tot anderen of het rekenen op anderen, helpt niet. Men kan zich afvragen waarom boeddhisten hun toevlucht in de Boeddha, de Dhamma en de Sangha moeten zoeken, hoewel de Boeddha zijn volgelingen zo met nadruk geadviseerd heeft om hun toevlucht niet in anderen te zoeken, maar in het nemen van de toevlucht in het Drievoudig Juweel. Echter, boeddhisten zien de Boeddha enkel en alleen als een instructeur die het pad naar bevrijding toont: de Dhamma als de enige weg of het middel, en de Sangha als het levende voorbeeld van een juiste leefwijze. Boeddhisten nemen niet aan dat zij bevrijding verwerven door louter deze woorden van vertrouwen te reciteren. Men moet zijn woorden in praktijk brengen. Zie ook pariyatti.

De Boeddha was een heel praktische Leraar die maar één wens had: dat wij onszelf bevrijden van lijden. Dat kan niemand anders voor ons doen. Daarom wilde hij dat wij beoefenaars van zijn Leer zijn. Mensen die kritisch nadenken en een diep onderzoek instellen naar de ware aard van dingen en naar alles wat hij heeft onderwezen. Wij maken niet een einde aan lijden door naar tempels te gaan en om offers te brengen, maar door een pad te bewandelen dat naar de bevrijding van lijden leidt. Op die manier toon je veel meer respect voor de Boeddha.

De Boeddha heeft dit heel mooi benadrukt in de Dhammapada, zie Dhp188-192 — Aggidatta de brahmaan

De Boeddha wilde dat wij dhammanuvatti's zijn, d.w.z. iemand die de Leer beoefend. Dit doe je door de Vier Edele Waarheden (cattari ariya sacca) te bestuderen en het Edel Achtvoudige Pad (ariya atthangika magga) te beoefenen.

Zie ook

Document info
RegID KpNOsDtA6b6szeh
Bijgewerkt 11 december 2022 11:09:46
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen