Boeddhisme — De Leer van de Boeddha

Buddha Sasana

De Leer van de Boeddha is een compilatie van de meest belangrijke onderwerpen van de boeddhistische Leer. Met zorgvuldige precisie beschreven op basis van de Theravada leerstellingen.

Het belangrijkste doel van deze serie is om de structuur van de boeddhistische Leer correct, duidelijk, origineel en compleet in beeld te brengen zodat bestudering en beoefening makkelijker wordt.

Strategie

Originaliteit

Een leerstelling — bijvoorbeeld het Edel Achtvoudige Pad — wordt exact weergegeven zoals de Boeddha het verkondigd heeft. De Pali termen vormen steeds een belangrijke basis om de juiste verwijzingen te kunnen maken en om de exacte betekenis ervan toe te lichten. Om de originaliteit te waarborgen, zijn citaten van de Boeddha opgenomen en wordt verwezen naar de desbetreffende toespraak. Daar kan worden geverifieerd wat de Boeddha eventueel nog meer over een onderwerp heeft gezegd. Raadpleeg dat dan ook altijd, want het is zinloos om op meerdere locaties een hele toespraak op te nemen.

Aanvullende ondersteuning

Binnen een leerstelling (een pagina binnen deze serie) wordt de noodzakelijke uitleg gegeven. Daarnaast kan op een andere pagina extra Aanvullende ondersteuning worden gegeven. Die pagina's worden ook als zodanig aangegeven. Je kan ze zien als een verlengstuk van de bijbehorende leerstelling.

Beschikbare pagina's

Hoewel de onderwerpen een onderlinge relatie hebben, zijn ze voor het gemak in categorieën ingedeeld.

Hoofd leerstellingen

Dit betreft de hoofd leerstellingen.

Sub leerstellingen

Dit betreft de leerstellingen die een onderverdeling zijn binnen de hoofd leerstellingen.

Meditatie

Dit betreft de leerstellingen die betrekking hebben op de boeddhistische meditatie. In een later stadium zal onderscheid gemaakt worden in inzicht en kalmte meditatie.

Facetten

Dit betreft pagina's die betrekking hebben facetten van het boeddhisme. Een facet is een kant of onderdeel van een bepaalde zaak. In dit geval betreft het een kant van de leer, maar niet een leerstelling op zich.

Herstructurering

Na veel teksten op de website geplaatst te hebben, is het nu tijd voor een betere structurering. Wanneer je de pagina's Sitemap en Introductie goed hebt bekeken, zal duidelijk zijn dat de structuur zo slecht nog niet is. Echter, het zijn veel losse stukjes.

Nu weten de meeste mensen wel dat de Vier Edele Waarheden de basis van het boeddhisme is. Simpel een link daar naartoe en vervolgens naar de gerelateerde (losse) onderwerpen, klinkt eenvoudig, maar dat is nog steeds niet het echte werk. De pagina's die binnen deze serie vallen, zullen daarom op de juiste manier aan elkaar gekoppeld worden wat de structuur verduidelijkt.

Daarom heb ik in september 2020 een begin gemaakt deze serie op te zetten. Hiervoor is een goed doordachte strategie van groot belang.

Vanwege deze werkzaamheden zal je hier en daar wijzigingen aantreffen en het kan zijn dat een pagina nog niet helemaal voltooid is. Daarna kunnen pagina's nog steeds worden aangevuld of verbeterd.

Document info
RegID boeddhisme-000-00
Bijgewerkt 12 oktober 2020 16:38:36
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen