Wat is karate?

De weg van Vrede en Harmonie

Inhoudsopgave

Wado Ryu Karate Do

De karateles en het dagelijks leven

De drie fases in het leerproces

Deugdzaamheid

Concentratie

Wijsheid

Zelfoverwinning

Waarom Wado Karate?

Wado Ryu Karate Do

Lang geleden kwam er een boeddhistische monnik genaamd Bodhidharma, van India via de handelsroute mee naar China en stichtte daar het zen-boeddhisme. Omdat zijn monniken vaak werden overvallen door bendes, was het een noodzakelijk iets dat zij zichzelf leerden verdedigen. De 'manier waarop' zij dat deden staat nu nog bekend als de 'Do', hetgeen duidt op een ongedwongen en spontane manier van handelen. Deze ongedwongen spontaniteit is het kenmerk van innerlijke vrijheid, de vrijheid van de geest welteverstaan. Als die vrijheid er niet is, ben je meer geblokkeerd en geremd; en dat merk je in alles wat je doet.

Zo werd deze krijgskunst voor de monniken van Bodhidharma niet alleen een methode om zichzelf uitstekend te verdedigen, maar vulde deze kunst tevens hun levenswijze op een prima manier aan; ook in de Leer van de Boeddha is innerlijke vrijheid immers het allerhoogste doel. De krijgskunst hielp hen erbij om zélf te ervaren in welke richting die vrijheid lag en vooral dat je die vrijheid zélf in de hand hebt. Door goed naar jezelf te luisteren kun je haar ontdekken. Het zen-boeddhisme, samen met verscheidene krijgskunsten, werd later door monniken uit Japan overgenomen. Vooral in Japan wordt op talloze vlakken zeer gewaardeerd als iemand een krijgskunst beoefend.

Wanneer je goed oefent en les krijgt van een leraar die dat pad naar vrijheid goed verstaat, dan zul je steeds duidelijker merken dat er inderdaad niemand is die jouw vrijheid bepaald behalve jijzelf. Dan gaat je zelfvertrouwen groeien. Maar er is inspanning voor nodig om dat doel te bereiken. Een leraar kan alleen maar de weg wijzen; uiteindelijk moet je er zelf voor werken.

De karateles en het dagelijks leven

Als krijgskunst goed onderwezen wordt, zullen alle essentiële aspecten die erin voor komen, een bijdrage leveren tot een beter, gelukkiger en stabieler leven. Dat betekent dan wel, dat de dingen die in de les getraind worden, realistisch en op het dagelijkse leven van toepassing moeten zijn, met andere woorden, de karateles moet kenmerkende zaken van het leven belichten. Wat je leert en traint in de karateles, moet je van pas komen in het dagelijks leven.

De drie fases in het leerproces

Uit bovenstaande heb je wellicht begrepen dat de mentale ontwikkeling bij ons een zeer belangrijke plaats inneemt. De weg van mentale ontwikkeling (om innerlijke vrijheid te verwerven) is een weg van 'niet-dwang', van loslaten, van vrijheid. Het meest belangrijkste om vrij te zijn is, dat je controle krijgt op je zintuigen. De training in karate is drievoudig, namelijk: deugdzaamheid, concentratie en wijsheid. Een leraar moet daarom goed weten waarover hij het heeft. Een korte beschrijving:

Deugdzaamheid

In karate oefen je jezelf natuurlijk om je technieken te perfectioneren. Ze moeten strakker en zuiverder worden. Je kunt dus stellen dat je algehele gedrag zuiverder wordt. Een zuiver gedrag voorkomt afbuigen naar asociaal gedrag; het voorkomen van asociaal gedrag, voorkomt immoreel gedrag (een gedrag dat schadelijk voor jezelf en voor anderen is). Het is het begin van een deugdzaam leven. 'Zoals een boer zijn land voorbereidt voor een goede oogst', zo is dit zuiver maken van het gedrag - de geest richten op een goed object - een voorbereidend werk om de verdere ontwikkeling in concentratie tot een succes te laten zijn.

Concentratie

Doordat de aandacht bij het werk, je handelingen gehouden wordt (wil je resultaten boeken), wordt de concentratie beter. Je raakt minder vaak afgeleid, je doet niet meer wat een ander doet omdat je jezelf niet meer door de wereld om je heen op sleeptouw laat nemen. Wat door de zintuigen komt wordt beter losgelaten. Wat anderen doen moeten zij weten. Dat is niet belangrijk. Wat belangrijk is, is wat jezelf doet en dat je je hoofd erbij houdt. Zo lever je beter werk af in alles wat je doet. Het leven krijgt meer kwaliteit en wordt zinvoller. Je leert goed naar jezelf kijken zodat je jezelf beter leert kennen; daar begint wijsheid.

Concentratie heeft de functie om de geest meer tot eenheid te brengen. Je aandacht is dan niet verdeeld maar kan langere tijd bij een bepaald object gehouden worden. Dat is belangrijk, want pas dan kun je dingen echt gaan begrijpen hetgeen belangrijk is voor innerlijke vrijheid.

Wijsheid

Om vrij te zijn is er wijsheid oftewel inzicht nodig. Door de training in concentratie kan de aandacht langere tijd bij een bepaald object gehouden worden. De aandacht dringt dan meer tot in de kern van dingen door 'zoals een scherpe pijl door een luchtbel schiet'. Wijsheid is 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn'. In wijsheid zie je drie belangrijke kenmerken die in alle dingen voor komen: 1. dat alles vergankelijk is; 2. dat alles uiteindelijk strekt tot lijden; en 3. dat alle dingen zonder enige stabiliteit zijn, dat alles in feite 'leeg is', een luchtbel.

Er is een goede concentratie voor nodig om heel duidelijk deze drie kenmerken die alle dingen gemeen hebben heel duidelijk te zien en diep in je hart te realiseren. Dat is wijsheid, en deze wijsheid is een voorwaarde om een vrij mens te zijn. Waarom?

Als je je vastklampt aan dingen die vergankelijk zijn, dan vraag je om problemen, om lijden. Overal waar je op reageert, daar raak je in betrokken... Maar als je inzicht dusdanig is dat dingen niet blijvend maar vergankelijk zijn, en dat die vergankelijke dingen op den duur voor problemen zorgen wanneer je ze tracht vast te houden, dan zul je die dingen vanzelf gaan loslaten. Dat is wat inzicht doet en daarmee de reden waarom er inzicht (wijsheid, begrip) nodig is om werkelijk vrij te kunnen zijn. Dat vrij zijn kun je voelen en merken, je moet het ontdekken. Karate is er een mooie methode voor. 'Wado' staat per slot van rekening voor 'de weg van vrede en harmonie' hetgeen op innerlijke vrijheid duidt.

De drie fases deugdzaamheid, concentratie en wijsheid, werken altijd onderling samen en zijn alle drie nodig om het doel te bereiken. Het is zoals bij een pot op drie poten: haal je één poot weg, dan valt het hele zaakje om. En steeds bij elke training wordt elke fase sterker en sterker zoals de ribbeltjes op het strand die door elke golf steeds sterker worden.

Zelfoverwinning

Het Japanse woord 'budo' betekent letterlijk: zelfoverwinning; het is een verzamelnaam voor oosterse krijgskunsten. In een budo sport gaat het er niet om om anderen te overwinnen, maar iets in jezelf. Het is een kwestie van eerlijk naar jezelf leren kijken, je misslagen te erkennen en moeite willen doen om een heel oprecht mens te zijn. Als je eenmaal goed begrepen hebt waar het precies om gaat, strekt het tot een radicale verandering en een zeer gelukkig leven. Mijn slagzin luidt dan ook: "De overwinning op jezelf is de meest edele vorm van mentale ontwikkeling." Dat is de weg van Vrede en Harmonie.

"Iemand kan in de strijd duizend maal duizend mensen overwinnen, maar iemand die zichzelf overwint is de grootste overwinnaar."

Waarom Wado Karate?

Wij hebben al meer dan 36 jaar ervaring in Wado Karate. Wado is een stijl die zich kenmerkt door haar dynamische karakter en niet alleen bestaat uit een starre houterige vorm waarin alleen maar basisoefeningen worden getraind. Het is een uitstekende sport om jezelf te leren verdedigen, maar je kunt er ook je energie flink in kwijt want er wordt hard en serieus getraind. De intensiviteit, zowel mentaal als fysiek, bepaal je zelf. Wat je beweegreden ook is om karate te gaan doen, je zult er altijd sterker, gezonder en bewuster door worden. In onze school heerst er altijd een vriendschappelijke en harmonieuze sfeer. Ook dat is de bedoeling van Wado Karate.